Nyhammars skola

Nyhammars har ca 130 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På vår skola gör vi en extra satsning på det svenska språket och läsförmågan för att ge alla elever de rätta förutsättningarna till att bli källkritiska och kompetenta läsare. Detta ser vi som en grundförutsättning för att kunna ta del av det demokratiska samhälle vi lever i. För eleverna på mellanstadiet gör vi också en satsning på studiemotivationen, studieron och kontakten med närsamhället genom att ha en socialpedagog anställd där.

Skolan erbjuder läxhjälp till alla elever.

Läs mer på "Det här är Nyhammars skola"