Sunnansjö skola

Sunnansjö skola är en skola med ca 70 elever från förskoleklass till årskurs 6.

På vår skola gör vi en extra satsning på det svenska språket och läsförmågan för att ge alla elever de rätta förutsättningarna till att bli källkritiska och kompetenta läsare. Detta ser vi som en grundförutsättning för att kunna ta del av det demokratiska samhälle vi lever i.

Läs mer på "Det här är Sunnansjö skola"

Sunnansjö skola

Kontakta Sunnansjö skola

Rektor

Sofia Gustafsson TF, 0240-56 58 03 

Handläggare

Erica Karlsson 0240-56 58 20 

sun.sunnansjo@ludvika.se

Fler kontaktuppgifter