Det här är Sunnansjö skola

Sunnansjö skola har ca 70 elever från förskoleklass till årskurs 6. Alla undervisande lärare på skolan är legitimerade.

På skolan finns ett fungerande elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare, rektor och med tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Skolan har en skolgård som inbjuder till lek och rörelse. På skolgården finns också vår fina idrottshall.

Eftersom matsalen är placerad vid Solgärdet ca 500 meter bort så får alla elever en daglig promenad.

Skolan erbjuder läxhjälp till samtliga elever.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: