Fritidshemmet på Sunnansjö skola

Fritidshemmet har en fin utemiljö som används dagligen.

Även fritidshemmet har tillgång till den fina idrottshall som finns på skolans område. Fritids är duktiga på att använda Unikum och där kan man följa deras arbete. Fritidshemmet jobbar enligt läroplanen och följer det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: