Det här är Vasaskolan

  På Vasaskolan ska varje elev få precis den stimulans, hjälp och det stöd om behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

  • Barnets bästa är utgångspunkten för all vår verksamhet!
  • Pedagogerna på Vasaskolan använder en bred arsenal av metoder och verktyg samt goda ämneskunskaper i undervisningen. De är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer samtidigt som de har höga förväntningar på att alla ska lyckas. Vi utvecklar ständigt vårt målmedvetna lärarskap genom att titta på vad forskningen säger och tar del av goda exempel och erfarenheter.
  • Vi på Vasaskolan har eleven i centrum och vi använder Unikum för att vårdnadshavaren ska få inblick i barnets planeringar och följa dess kunskapsutveckling. Unikum används också för att uppdatera vårdnadshavarna om vad som händer på Vasaskolan samt information via loggar och veckobrev.
  • Du som vårdnadshavare är viktig! Du är den som står ditt barn närmast. Därför är vi i Vasaskolan mån om att ha god relation med dig. Goda resultat uppnås lättast när vi samverkar kring ditt barns utveckling.
  • På Vasaskolan arbetar vi förebyggande på olika sätt så att det inte ska uppstå diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.  Vasaskolan har en socialpedagog på skolan som, tillsammans med övrig personal, arbetar med barnens trygghet och trivsel. På rasterna har Vasaskolan meningsfulla och roliga rastaktiviteter.
   Om det trots allt skulle inträffa någon form av obehag agerar vi på skolan omedelbart. Ni som föräldrar kan vara säkra på att skolan genast vidtar åtgärder och följer upp hur det går. Vi ger oss inte förrän alla elever känner sig trygga och respekterade. Vasaskolan har en handlingsplan som visar hur vi arbetar.
  • Vasaskolan har vi ett tätt samarbete med elevhälsan. Det finns även en skolsköterska på plats flera dagar i veckan.

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00
  Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

  Sidan uppdaterades: 2019-08-30

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.