Vad gäller för resor till och från skolan?

  Kommunens skolskjutsar för elever från förskoleklass till och med årskurs nio sker med linjebuss, skolbuss och taxi enligt det avtal Ludvika kommun har med Dalatrafik.
  För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola

  Skolskjuts

  För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

  • 2 km förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km årskurs 4-6
  • 4 km årskurs 7-9

  Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör.
  Elev som går i anvisad skola har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell. Eleven får då ett skolkort utan att ansöka om det.

  Du som vårdnadshavare har rätt att välja annan skola till ditt barn. Normalt sett måste du då räkna med att själv ordna skjuts för ditt barn även om avståndskravet är uppfyllt men undantag finns, se särskilda skäl nedan.

  Skolkort

  • Elever i förskoleklass och de elever som byter skola i årskurs 7 får sitt skolkort skickat till sin folkbokföringsadress i samband med skolstarten på höstterminen.
  • Skolkortet ska behållas under hela skoltiden och är en värdehandling som eleven själv ansvarar för.
  • Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden ändras, till exempel på grund av flytt.
  • De elever som åker taxi till skolan får även ett taxischema med aktuella tider hemskickat veckan före skolstart.

  Skolkortets giltighet

  Skolkortet gäller som färdbevis för både skoltaxi, beställd skolbuss samt linjebuss och fungerar endast till och från skolan på skoldagar. Mer information finns på Dalatrafiks hemsida .

  Förlorat kort

  Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 175 kronor vid varje tillfälle. Nytt kort köps på skolans expedition och blanketten för ersättning av förlorat busskort måste lämnas in i samband med köpet. Blanketten måste då vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

  Om kortet är trasigt eller har slutat att fungera

  Om busskortet slutat fungera eller är trasigt byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition.

  Hur gör jag vid sjukdom?

  Vårdnadshavare till skolskjutselever med taxi är skyldiga att anmäla när deras barn är sjuka. Detta gäller endast elever som fått ett taxischema med hämttider hemskickat till sig. Elever som åker i övriga skolskjutsar behöver inte sjukanmälas.

  Sjukanmälan görs till Beställningscentralen Dalarna

  0774-44 00 00 eller bokning@dalatrafik.se

  Om du mejlar: kom ihåg att uppge barnets personnummer eller kundnumner. Kundnumret finns på taxischemat.

  Meddela även när barnet blivit friskt!

  Vad gäller vid växelvis boende?

  För att få skolskjuts vid växelvis boende måste blanketten för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende fyllas i och skickas in till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Handläggningstiden är cirka 14 dagar efter det att vi fått in er ansökan. Båda vårdnadshavarna måste bo i Ludvika kommun och eleven ska bo ungefär lika mycket hos bägge. Avstånds-kravet enligt ovanstående tabell ska också vara uppfyllt. Båda vårdnadshavarna måste skriva under blanketten.

  Särskilda skäl

  Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndskravet inte är uppfyllt. Blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheter ska då fyllas i och skickas till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Läkarintyg kan krävas.

  Skolskjuts till friskola

  Enligt 10 kap 40 § skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts till elever som går i en friskola inom kommunen om de allmänna villkoren för skolskjuts är uppfyllda, men bara om det kan ske utan några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det innebär att om eleven har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola kan hen få skolskjuts till friskolan om det inte blir dyrare än till placeringsskolan. Skolskjuts till friskola utanför kommunen beviljas inte.

  Ansökan görs via blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheter .

  Information om skolskjutsarna

  Här hittar du mer information både från kommunen och Dalatrafik, om hur skjutsarna fungerar i praktiken. Information om skolbussarna samt hållplatstider läggs ut under vecka 33 inför varje nytt läsår.

  Skolskjutshandläggare

  0240-861 14

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-02-21

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.