Tidtabell för skolbussar

De flesta elever som är berättigade till skolskjuts åker med Dalatrafiks ordinarie bussar. Men skolskjuts anordnas även med stängda skolbussar, tåg och särskild skolskjuts.

För att få åka med i alla fordon krävs ett färdbevis i form av ett skolkort. I slutet på sommarlovet skickas det hem till de nya eleverna under förutsättning att ansökan har beviljats. De som haft skolskjuts tidigare får sitt befintliga kort laddat för kommande läsår.

Vissa skolskjutsberättigade elever på skolorna i Sörvik, Blötberget och Lorensberga åker stängd skolbuss. Dessa elever hämtas enligt nedanstående tidtabeller.

Blötbergets skola, linje 912

912 till Blötberget skola

Lövens 07:30

Malbacken skolbusshållplats 07:32

Stenbacksvägen

Saxenvägen

Vågudden

Norrbyn 07:40

Saxdalen Olsjövägen

Omvägen skolbusshållplats

Facktorpsvägen Saxdalen

Sörbyn skolbusshållplats

Sörbyn

Sör-Pellbyn

Blötberget skola 07:55


912 från Blötberget skola

Blötberget skola 14:00 och ti-to 15:00

Sör-Pellbyn

Sörbyn

Facktorpsvägen Saxdalen

Omvägen skolbusshållplats

Lövens

Malbackens skolbusshållplats 14:15 och ti-to 15:15

Stenbacksvägen

Vågudden

Saxenvägen skolbusshållplats

Norrbyn

Saxenstrand

Mässanvägen skolbusshållplats

Saxenstrand

Norrbyn

Rävåla 14:25 och ti-to 15:25

Lorensberga, linje 913

913 till Lorensberga skola

Klenshyttan 07:58

Grindfallet

Björklundavägen

Stugusvägens skolbusshållplats 08:01

Övre Finnäset

Lorensberga skola

Rackethallen Lorensberga skola 08:11


913 från Lorensberga skola

Rackethallen Lorensberga skola 13:40 och 14:30

Lorensberga skola

Övre Finnäset

Stugusvägens skolbusshållplats

Skeppmoravägen 13:45 och 14:35

Björklundavägen

Grindfallet

Flygfältsvägen Klenshyttan 13:50 och 14:40

Sörvik skola, linje 911

911 till Sörvik skola

Iviken 07:10

Ickorbotten skolbusshållplats 07:15

Burensväg södra

Burensvägen

Burensvägen norra 07:17

Landsvägsbacken 07:25

Brunnsvik G:a Norrviksvägen 07:27
Gamla Norrviksvägen 07:29
Brunnsvik
Skolan Sörvik skolbusshållplats 07:35
Burens norra
Laggarudden skolbusshållplats 07:42
Skolan Sörvik skolbusshållplats 07:49


Från Sörvik skola

Skolan Sörvik skolbusshållplats 13:10 och 14:10
Landsvägsbacken 14:12
Brunnsvik G:a Norrviksvägen 13:15 och 14:14
Gamla Norrviksvägen 14:15
Varpvägen 14:25
Badviksvägen 14:27
Brunnsvik
Skolan Sörvik skolbusshållplats 14:35
Burens norra
Laggarudden skolbusshållplats 13:27 och 14:45
Iviken skolbusshållplats
Ickorrbotten skolbusshållplats 13:32 och 14:50
Burensvägen södra
Burensvägen
Burensvägen norra 13:35 och 14:52

Kom i tid!

Se till att vara vid hållplatsen ca 5 minuter före preliminär avgångstid då tiderna kan variera beroende på hur många som åker.

Kontakta oss

Skolskjutssamordnare

0240-861 40

skolskjuts@ludvika.se.

Telefontid: Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10:00-11:30

Sidan uppdaterades: