Vad gäller för resor till och från skolan?

  Alla vårdnadshavare som anser att deras barn behöver skolskjuts ska ansöka om det. Kommunens skolskjutsar gäller för elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

  Skolskjutsarna sker med linjebuss, tåg, skolbuss eller särskild skolskjuts enligt det avtal Ludvika kommun har med Region Dalarna.

  Det är samma regler som gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan. För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola, vänd dig till din skola för frågor.

  Ansökan om skolskjuts via e-tjänst

  Använd e-tjänsten Ansökan om skolskjuts för att ansöka om skolskjuts.

  e-legitimation

  För att kunna använda tjänsten behövs e-legitimation. Har du inte e-legitimation ska du använda ansökningsblankett. Se blanketter nedan.

  Varför har ni gjort den här förändringen med ansökningar om skolskjuts?

  Det finns flera anledningar till att vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts. Hela Dalarnas län gör den här förändringen nu under våren och det är en naturlig del för oss att vara med i utvecklingen.

  Det är också svårt att veta vilka elever som egentligen behöver skolskjuts. Tidigare har vi använt oss av adressregister, men det är många elever som får skolkort men inte använder det på grund av att de är på fritids, får skjuts eller kanske vill cykla. I de fallen betalar kommunen omkring 360 kronor per månad och elev för något som inte används. Då tycker vi att det är bättre att man ansöker för att man behöver skolskjutsen.

  Dessutom spelar dataskyddsförordningen GDPR in. Vi ska inte skicka barns personuppgifter via e-post, för då bryter vi mot lagen. Efter förändringen kan vi lösa skolskjutsen på ett lagligt och säkert sätt.

  Ansökningar för elever i grundsärskola och för familjehemsplacerade

  För elever som går på grundsärskolan eller är familjehemsplacerade ska ansökan om skolkjuts ske via blankett. Blanketterna ska även användas för dem som saknar e-legitimation.

  Avståndsregler för skolskjuts

  Avståndsregler för skolskjuts

  För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

  • 2 km förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km årskurs 4-6
  • 4 km årskurs 7-9

  Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör.
  Elev som går i anvisad skola har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell. Och det är du som vårdnadshavare som skall ansöka om skolskjuts.

  Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än placeringsskolan så kan du ansöka om skolskjuts men andra regler gäller då enligt 10 kap 40 § skollagen.

  Skolkort

  Skolkort

  • De elever som blir berättigade skolskjuts får sitt skolkort hemskickat under förutsättning att man inte redan har ett kort sedan tidigare.
  • Skolkortet ska behållas under hela skoltiden och är en värdehandling som eleven själv ansvarar för.
  • Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden ändras, till exempel på grund av flytt.
  • De elever som åker taxi till skolan får även ett taxischema med aktuella tider hemskickat under sommarlovet.
  • Elever på högstadiet som blir hänvisade att använda tåget till och från skolan behöver ett skolkort med ett tågmärke på, det ger dem behörighet på tåget. Den behörigheten ser kommunen till att eleven får.

  Skolkortets giltighet

  Skolkortet gäller som färdbevis för både skoltaxi, beställd skolbuss, linjetrafik och för vissa elever även på tåget. Eleven skall ha med sig sitt kort vid varje resa.

  Skolkortet gäller till och från skolan på skoldagar. Mer information finns på Dalatrafiks hemsida Länk till annan webbplats..

  Förlorat skolkort

  Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 175 kronor vid varje tillfälle. Nytt kort köps på skolans expedition och blanketten för ersättning av förlorat busskort måste lämnas in i samband med köpet. Blanketten måste då vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

  Om kortet är trasigt eller har slutat att fungera

  Om busskortet slutat fungera eller är trasigt byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition.

  Vårdnadshavare till elever som har blivit beviljad skolskjuts och som redan har ett busskort kan använda e-tjänsten Hantera skolkort Länk till annan webbplats. för att bland annat meddela om kortet tappats bort, inte fungerar eller ska sägas upp.

  Tillfällig avbokning av skolskjuts

  Hur gör jag om mitt barn inte skall åka med skolskjutsen?

  Vårdnadshavare till elev med särskild skolskjuts är skyldiga att anmäla att barnet är sjuk/försovit sig/ ändrade planer och så vidare. Detta för att skolskjutsen inte skall behöva åka till hämtadressen i onödan. Avbokningar kan ske max 2 veckor i taget, vet du att det blir längre, kontakta skolskjutsamordnaren. Du kan själv inte boka på resor för dagar som du tidigare avbokat. Om du har avbokat fler dagar än vad som behövs, kontakta skolskjutsamordnaren för hjälp.

  Avbokningar sker via 0774-44 00 00 eller bokning@dalatrafik.se

  Vid avbokning uppge barnets personnummer eller det kundnummer som finns på skolskjutsschemat.

  Elever som åker med de övriga skolskjutsarna så som buss, tåg och stängda skolbussar behöver inte anmäla sin frånvaro.

  Växelvis boende

  Vad gäller vid växelvis boende?

  Bägge vårdnadshavarna skall bo i kommunen och bedömningen görs ifrån bägge adresserna under förutsättningen att eleven bor ungefär lika mycket hos bägge vårdnadshavarna. Placeringsskolan gäller utifrån den adress som eleven är folkbokförd på.

  Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan.

  Särskilda skäl

  Särskilda skäl

  Även om avståndskravet inte är uppfyllt så finns möjligheten till skolskjuts om det finns särskilda skäl.

  Ett utlåtande ifrån läkare/BUP/ annan väl insatt vårdpersonal kan krävas. Där skall det uppges av vilken anledning eleven behöver skolskjuts eller av vilken anledning som eleven inte kan resa med kollektivtrafiken till och från skolan.

  Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan

  Skolskjuts till friskola

  Skolskjuts till friskola

  Enligt 10 kap 40 § skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts till elever som går i en friskola inom kommunen om de allmänna villkoren för skolskjuts är uppfyllda, men bara om det kan ske utan några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det innebär att om eleven har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola kan hen få skolskjuts till friskolan om det inte blir dyrare än till placeringsskolan. Skolskjuts till friskola utanför kommunen beviljas inte.

  Ansökan gör man via e-tjänsten och båda vårdnadshavarna måste signera ansökan med e-legitimation. Om någon av vårdnadshavarna inte har e-legitimation så kan ansökan göras via blankett, se blanketter högre upp på sidan

  Information om tider med mera

  Information om skolskjutsarna

  Information om de stängda skolbussarna samt hållplatstider publiceras på sidan Tidtabell för skolbussar under sommarlovet inför varje nytt läsår.

  Kontakta oss

  Skolskjutssamordnaren

  Ttelefon 0240-861 14 eller e-post skolskjuts@ludvika.se

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.