Vad gäller för resor till och från skolan?

  Kommunens skolskjutsar för elever från förskoleklass till och med årskurs nio sker med linjebuss, skolbuss och taxi enligt det avtal Ludvika kommun har med Dalatrafik.
  För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola.

  Gymnasiet

  För frågor om resor till och från gymansieskolan ska du vända dig till den gymnasieskola som eleven går på. Ansvaret för dessa resor ligger på respektive gymnasieskola.

  Skolskjuts

  För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

  • 2 km förskoleklass - årskurs 3
  • 3 km årskurs 4-6
  • 4 km årskurs 7-9

  Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör.
  Elev som går i anvisad skola har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell. Eleven får då ett skolkort utan att ansöka om det.

  Du som vårdnadshavare har rätt att välja annan skola till ditt barn. Normalt sett måste du då räkna med att själv ordna skjuts för ditt barn även om avståndskravet är uppfyllt men undantag finns, se särskilda skäl nedan.

  Skolkort

  • Elever i förskoleklass och de elever som byter skola i årskurs 7 får sitt skolkort skickat till sin folkbokföringsadress i samband med skolstarten på höstterminen.
  • Skolkortet ska behållas under hela skoltiden och är en värdehandling som eleven själv ansvarar för.
  • Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden ändras, till exempel på grund av flytt.
  • De elever som åker taxi till skolan får även ett taxischema med aktuella tider hemskickat under sommarlovet.
  • Elever på högstadiet som blir hänvisade att använda tåget till och från skolan får ett skolkort med ett tågmärke på, det ger dem behörighet på tåget.

  Skolkortets giltighet

  Skolkortet gäller som färdbevis för både skoltaxi, beställd skolbuss, linjetrafik och för vissa elever även på tåget. Eleven skall ha med sig sitt kort vid varje resa annars kan resa nekas alternativt eleven får betala sin resa. Biljettkontrollanter kan förekomma och utan färdbevis kan böter utfärdas.

  Skolkortet gäller till och från skolan på skoldagar. Mer information finns på Dalatrafiks hemsida.

  Förlorat kort

  Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 175 kronor vid varje tillfälle. Nytt kort köps på skolans expedition och blanketten för ersättning av förlorat busskort måste lämnas in i samband med köpet. Blanketten måste då vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

  Om kortet är trasigt eller har slutat att fungera

  Om busskortet slutat fungera eller är trasigt byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition.

  Hur gör jag om mitt barn inte skall åka med skolskjutsen?

  Vårdnadshavare till elev med skolskjutstaxi är skyldiga att anmäla att barnet är sjuk/försovit sig/ ändrade planer osv. Detta för att taxi inte skall behöva åka till hämtadressen i onödan. Du kan avboka max 2 veckor i taget, vet du att det blir längre, kontakta skolskjutsamordnaren.

  Avbokningar sker via 0774-44 00 00 eller bokning@dalatrafik.se

  Vid avbokning uppge barnets personnummer eller det kundnummer som finns på taxischemat.

  Elever som åker med de övriga skolskjutsarna så som buss, tåg och stängda skolbussar behöver inte anmäla sin frånvaro.

  Avbokningar görs till Beställningscentralen Dalarna

  • 0774-44 00 00 eller bokning@dalatrafik.se

  Om du mejlar: kom ihåg att uppge barnets personnummer eller kundnumner. Kundnumret finns på taxischemat.


  Du kan själv inte boka på resor för dagar som du tidigare avbokat. Om du har avbokat fler dagar än vad som behövs, kontakta skolskjutsamordnaren som kan hjälpa dig.

  Vad gäller vid växelvis boende?

  För att få skolskjuts vid växelvis boende måste blanketten för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende fyllas i och skickas in till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Handläggningstiden är cirka 14 dagar efter det att vi fått in er ansökan. Båda vårdnadshavarna måste bo i Ludvika kommun och eleven ska bo ungefär lika mycket hos bägge. Avstånds-kravet enligt ovanstående tabell ska också vara uppfyllt. Båda vårdnadshavarna måste skriva under blanketten.

  Särskilda skäl

  Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndskravet inte är uppfyllt. Blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheter ska då fyllas i och skickas till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten.

  Ett utlåtande ifrån läkare/BUP/ annan väl insatt vårdpersonal kan krävas. Där skall det uppges av vilken anledning eleven behöver skolskjuts eller av vilken anledning som eleven inte kan resa med kollektivtrafiken till och från skolan

  Skolskjuts till friskola

  Enligt 10 kap 40 § skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts till elever som går i en friskola inom kommunen om de allmänna villkoren för skolskjuts är uppfyllda, men bara om det kan ske utan några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det innebär att om eleven har rätt till skolskjuts till sin placeringsskola kan hen få skolskjuts till friskolan om det inte blir dyrare än till placeringsskolan. Skolskjuts till friskola utanför kommunen beviljas inte.

  Ansökan görs via blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheter .

  Information om skolskjutsarna

  Information om skolbussarna samt hållplatstider läggs ut under sommarlovet inför varje nytt läsår.

  Skolskjutshandläggare

  0240-861 14

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.