Val av skola

Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

Här nedan kan du läsa vad som gäller för val av skola.

Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev

Är du på väg att flytta till Ludvika kommun eller har du redan flyttat hit och har barn i grundskoleåldern 6-15 år

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den som hör till din/er adress. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Här hittar du blanketten Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev.

Information om skolskjuts

Karta över grundskolorna Länk till annan webbplats.   


Val av skola till förskoleklass

Numera är förskoleklassen obligatorisk enligt Riksdagens beslut. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Om du/ni har ett barn som är fött 2017 så kommer du/ni att få ett brev i början av december där barnet har fått en tilldelad skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2023-2024 med skolstart i mitten av augusti 2023. Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress i Ludvika kommun och utgår från nuvarande områdesindelning i och finns angiven under barnets adress i brevet.

Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2017

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den tilldelade skolplaceringen som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Ansökan om annan skolplacering än den anvisade

Om ni accepterar den tilldelade skolan i brevet behöver ni inte göra någonting.

Om ni önskar annan skola för ert barn fyller ni i blanketten ”Val av skola för barn födda 2017”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda
senast 12 januari 2023. Adressen hittar du på blanketten. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skola med extern anordnare - friskola

I Ludvika finns numera en skola med extern anordnare - friskola, Olympicaskolan i Håksberg. Ansökan görs direkt till Olympicaskolan. Information och ansökningsblankett finns på olympicaskolan.com/haksberg Länk till annan webbplats..

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg för elever i förskoleklass till och med årskurs 3) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den tilldelade skolan. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skolplacering för ert barn.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2023/2024 ska i första hand göras via kommunens e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts” under vecka 10-12. Om ansökan görs senare kan vi inte garantera att ert barn har tillgång till skolskjuts när skolan börjar. Mer information om skolskjuts finns på ludvika.se/skolskjuts.

Besked om önskad skola

I slutet av januari kommer ni som önskat annan skola än den tilldelade att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om skolplaceringen är beviljad.

Beslut om önskat skolval till förskoleklass inför läsåret 2023-2024 kan komma att dröja ända fram till sportlovet vecka 9.

Val av skola till åk 7

Om du/ni har en elev som går i årskurs 6 i en av Ludvikas grundskolor och som ska börja årskurs 7 läsåret 2023-2024 så kommer du/ni att få ett brev i december där eleven har fått en tilldelad skolplacering utifrån nuvarande skolplacering. Den finns angiven i brevet.

Om du/ni gör ett aktivt val av engelskklass på Kyrkskolan 7-9 för ditt/ert barn, och erforderliga beslut inte har fattats, kommer inte denna verksamhet att kunna starta höstterminen 2023. Ytterligare information kommer, oavsett beslut, att ges till de vårdnadshavare som sökt engelskklass för sitt barn. Om start för engelskklass på Kyrkskolan 7-9 uteblir, gäller den tilldelade skolplaceringen om du/ni inte har önskat annan skola.

Utifrån förändrat elevunderlag kommer elever i Parkskolans årskurs 6 att anvisas till Lorensberga 7-9 i årskurs 7 även läsår 2023/2024.

Föräldrars möjlighet att välja skola

Enligt skollagen kan du/ni välja annan skola än den tilldelade skolan som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

Ansökan om annan skola än den tilldelade

Om ni accepterar den tilldelade skolan ovan behöver ni inte göra någonting.

Om du/ni önskar annan skola för ditt/ert barn än den tilldelade eller önskar engelskklass (se bifogad information) fyller du/ni i bifogad blankett ”Val av skola till årskurs 7”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast 12 januari 2023. Adressen hittar du/ni på blanketten.

Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 4 km skolväg för elever i årskurs 7-9) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den anvisade skolan. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skola för ert barn.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2023/2024 skall i första hand göras via kommunens e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts” under vecka 10-12. Om ansökan görs senare kan vi inte garantera att ert barn har tillgång till skolskjuts när skolan börjar. Mer information om skolskjuts finns på ludvika.se/skolskjuts.

Besked om önskad skola

I slutet av januari kommer du/ni som önskat annan skola än den tilldelade att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

Kontaktpersoner

Frågor om skolvalet
Marita Odén, 0240-863 48 marita.oden@ludvika.se

Frågor om skolornas verksamhet
Se bilagan med kontaktuppgifter till skolorna.

Frågor om skolskjuts
Skolskjutssamordnare 0240-861 40 skolskjuts@ludvika.se


Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: