Val av skola

  Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

  Här nedan kan du läsa vad som gäller för val av skola.

  Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev

  Plus-ikon

  Är du på väg att flytta till Ludvika kommun eller har du redan flyttat hit och har barn i grundskoleåldern 6-15 år

  Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den som hör till din/er adress. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

  Här hittar du blanketten Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev.

  Information om skolskjuts

  Karta över grundskolornalänk till annan webbplats   


  Val av skola till förskoleklass

  Plus-ikon

  Numera är förskoleklassen obligatorisk enligt Riksdagens beslut. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

  Om du/ni har ett barn som är fött 2014 så kommer du/ni att få ett brev i november/december där barnet har fått en preliminär skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2020/2021 med skolstart i mitten av augusti 2020. Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress och utgår från nuvarande områdesindelning i Ludvika kommun och finns angiven under barnets adress i brevet.

  Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2014

  Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den preliminära skolplaceringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

  Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

  Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i en blankett ”Val av skola för barn födda 2014” (ännu ej publicerad). Blanketten ska vara kansliet tillhanda
  senast det datum som står angivet. Adressen kommer att finnas på blanketten. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

  Skolskjuts

  Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den preliminära skolplaceringen. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skolplacering för ert barn.

  Besked

  I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

  Till skolornas hemsidor

  Information om fritidshemsverksamheten.

  Information om skolskjuts

  Karta över grundskolornalänk till annan webbplats


  Val av skola till åk 7

  Plus-ikon

  Om du/ni har en elev som går i åk 6 i en av Ludvika kommun grundskolor och som ska börja årskurs 7 läsåret 2020/2021 så kommer du/ni att få ett brev i november/december där eleven har fått en preliminär skolplacering utifrån nuvarande skolplacering

  I Ludvika kommun finns det 3 kommunala grundskolor som har åk 7-9: Fredriksbergsskolan i Fredriksberg, samt Kyrkskolan och Lorensbergaskolan i Ludvika.

  Möjlighet att välja skola

  Enligt skollagen kan du/ni även välja annan skola än den preliminära skol-placeringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

  Skolskjuts

  För elever i årskurs 7-9 har social- och utbildningsnämnden beslutat att eleverna får busskort till den skola man valt om avståndet är minst 4 kilometer mellan hem och skola. Ordinarie bussturer gäller.

  Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

  Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i en blankett ”Val av grundskola i årskurs 7” (ännu inte publicerad). Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast den dag som finns angiven på blanketten. Adressen finns på blanketten. 

  Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

  Besked

  I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

  Till skolornas hemsidor

  Information om skolskjuts

  Karta över grundskolornalänk till annan webbplats


  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Social- och utbildningsförvaltningen

  Text

  Sidan uppdaterades: 2019-09-11

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.