Val av skola

  Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

  Här nedan kan du läsa vad som gäller för val av skola.

  Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev

  Är du på väg att flytta till Ludvika kommun eller har du redan flyttat hit och har barn i grundskoleåldern 6-15 år

  Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den som hör till din/er adress. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

  Här hittar du blanketten Ansökan om skolgång för nyinflyttad elev.

  Information om skolskjuts

  Karta över grundskolorna Länk till annan webbplats.   


  Val av skola till förskoleklass

  Numera är förskoleklassen obligatorisk enligt Riksdagens beslut. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

  Om du/ni har ett barn som är fött 2015 så kommer du/ni att få ett brev i början av december där barnet har fått en anvisad skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2021/2022 med skolstart i mitten av augusti 2021. Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress och utgår från nuvarande områdesindelning i Ludvika kommun och finns angiven under barnets adress i brevet.

  Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2015

  Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den anvisade skolplaceringen som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

  Ansökan om annan skolplacering än den anvisade

  Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i en blankett ”Val av skola för barn födda 2015”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda
  senast 17 december 2021. Adressen hittar du på blanketten. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

  Skola med extern anordnare - friskola

  I Ludvika finns numera en skola med extern anordnare - friskola, Olympicaskolan i Håksberg. Ansökan görs direkt till Olympicaskolan. Information och ansökningsblankett finns på olympicaskolan.com/haksberg Länk till annan webbplats..

  Skolskjuts

  Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den preliminära skolplaceringen. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skolplacering för ert barn.

  Besked

  I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.


  Val av skola till åk 7

  Om du/ni har en elev som går i årskurs 6 i en av Ludvikas grundskolor och som ska börja årskurs 7 läsåret 2021/2022 så kommer du/ni att få ett brev i december där eleven har fått en anvisad skolplacering utifrån nuvarande skolplacering. Den finns angiven i brevet.

  I Ludvika kommun finns det 3 kommunala grundskolor som har årskurs 7-9: Fredriksbergsskolan i Fredriksberg, samt Kyrkskolan och Lorensbergaskolan i Ludvika.

  Utifrån förändrat elevunderlag kommer elever i Parkskolans årskurs 6 att anvisas till Lorensberga 7-9 i årskurs 7 kommande läsår.

  Möjlighet att välja skola

  Enligt skollagen kan du/ni även välja annan skola än den anvisade skolan som angetts i brevet. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, se skollagen (2010:800) 10 kap 30§.

  Skolskjuts

  För elever i årskurs 7-9 har social- och utbildningsnämnden beslutat att eleverna får busskort till den skola man valt om avståndet är minst 4 kilometer mellan hem och skola. Ordinarie bussturer gäller.

  Ansökan om annan skola än den anvisade

  Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i en blankett ”Val av skola till årskurs 7”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda senast 15 januari 2021.  Adressen finns på blanketten. 

  Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

  Besked

  I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.


  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.