Text: information om coronaviruset

Information om Corona-viruset för förskolor och skolor

Här lägger vi fortlöpande ut länkar och information om vad som gäller Corona-viruset covid-19.

Information från förvaltningen gällande förskolan om covid-19 - oktober 2021

Den 29 september kom nya restriktioner gällande covid-19, samhället öppnar upp, mer och mer, vi har möjlighet att delta på arrangemang och träffas i större grupper. Men FHM skriver på sin hemsida att det är viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig för att förhindra spridning i samhället.

Vad innebär det för förskolan och hur påverkar det oss i förskolan.

Det är viktigt att vi alla, personal, vårdnadshavare och barn fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rådande restriktioner gällande symtom. Alla har ett fortsatt stort eget ansvar att undvika smitta.

  • Vid uppkomst av symtom ska personal, barn och vårdnadshavare inte vistas på förskolan. Uppvisar barn symtom tar förskolan kontakt med vårdnadshavare.
  • Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt.
  • Rutiner för handtvätt kommer att finnas kvar på förskolorna. Här kan ni också hjälpa till med att tvätta era och era barns händer med tvål och vatten innan ni kommer till förskolan.
  • Undervisning kommer även fortsättningsvis att bedrivas till stor del utomhus.
  • Förskolan är en arbetsplats och risken att utsättas för smitta kvarstår för vår personal. Alla förskolor ser regelbundet över sina rutiner vilket gör att förskolorna kommer ha olika rutiner vid till exempel hämtning och lämning av barn.
  • Utvecklingssamtal kommer förskolorna att planera för. Samtalen börjar med några familjer under hösten för att sedan erbjudas till alla under våren, digitalt eller på plats beroende på förskolans möjlighet till utrymmen.
  • Föräldrainformation i stor grupp väntar förvaltningen med till våren 2022.

Med vänlig hälsning

Ulrika N Eriksson

Verksamhetschef förskola

Att tänka på...

I samband med läsårsstarten är det undervisning i skolan som gäller. Förskolor och skolor håller i samma rutiner som de hade i våras kring exempelvis hämtning/lämning och handtvätt.

Personer med symptom som kan höra till coronaviruset ska inte vistas i förskolans/skolans lokaler.

Barn, unga och föräldrar

Krisinformation.se har samlat information och länkar som riktar sig till barn och föräldrar. Det handlar om tips och råd om hur man kan hantera oro, hur man får vardagsrutinerna att fungera och hur man kan prata med barn om coronaviruset.

På Folkhälsomyndighetens sida finns mer material att hämta riktat till barn och unga, se Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: