Text: information om coronaviruset

  Information om Corona-viruset för förskolor och skolor

  Här lägger vi fortlöpande ut information om vad som gäller Corona-viruset covid-19.

  Barn, unga och föräldrar

  Krisinformation.se har samlat information och länkar som riktar sig till barn och föräldrar. Det handlar om tips och råd om hur man kan hantera oro, hur man får vardagsrutinerna att fungera och hur man kan prata med barn om coronaviruset.

  På Folkhälsomyndighetens sida finns mer material att hämta riktat till barn och unga, se Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats

  Prata med barn om coronaviruset

  Affischen riktar sig till vuxna och ger tips på vad man kan tänka på när man pratar med barn om det nya coronaviruset. Affisch – Att prata med barn om det nya coronavirusetlänk till annan webbplats

  Så funkar coronaviruset (film från 1177.se)

  Skolor och förskolor

  Ludvika kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, skollagen och barnkonventionen fram till dess att regeringen ger kommunen ett annat uppdrag. I dag bedömer varje rektor individuellt behovet av att styra om resurser samt vilken dialog som sker till vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga. De riktlinjer som följs finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Våra verksamheter litar på det tydligt uttalade egna ansvaret från vårdnadshavare. Barn med de symtom som har beskrivits ska vara hemma.

  Nationella prov

  Vårens nationella prov ställs in.

  Information om nuläget till vårdnadshavare i Ludvika kommuns skolor och förskolor

  Vecka 37

  Plus-ikon

  Information till vårdnadshavare inom Ludvikas förskolor och skolor 2020-09-08

  Terminen har startat igång på bästa sätt, där ledning, personal, barn och vårdnadshavare ja alla, tar sitt ansvar, håller i och håller ut och arbetar tillsammans utifrån rådande covid-19 situation. Utifrån ovan vill vi belysa att Folkhälsomyndigheten via Karin Tegmark Wisell uttalar ”att barn och unga mår bra av att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter” och utifrån det har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny vägledning för provtagning av elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

  Riktlinjerna säger att:

  Förskolebarn rekommenderas att återgå till förskolan när de har varit helt friska i minst två dygn, 48 timmar. Om barnet upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan barnet först blev sjukt samt att barnet ska ha känt sig friskt i 2 dygn innan återgång till förskolan. Covid-19 tester genomförs inte på förskolebarn.

  Skolelever rekommenderas att testas för covid-19 om eleven uppvisar symtom.

  Vid positivt svar-ska eleven vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom känt sig pigg och frisk utan feber i två dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.

  Vid negativt svar- kan eleven återgå till skolan så snart den känner sig pigg, frisk och inte har feber.

  Om eleven inte tagit ett covid-19 test- kan eleven gå till skolan efter att ha varit helt frisk i två dygn, 48 timmar. Om eleven upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan eleven först blev sjukt samt att eleven ska ha känt sig friskt i
  2 dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.

  Föräldramöten och utvecklingssamtal

  Förskola och skola kommer inte att genomföra några föräldramöten under hösten.

  Skolan kommer att bjuda in till utvecklingssamtal för alla elever, men genomförandet kommer att ske på alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.

  Förskolan förbereder utvecklingssamtal för alla barn i Unikum. Samtalen kommer sedan att genomföras utifrån barn, personal och er vårdnadshavares behov, så några kommer ha samtal under hösten men de flesta kommer att bli inbjudna till samtal under våren. Även förskolan kan erbjuda samtal via alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”

  Hälsningar

  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola

  Information - vecka 37PDF

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Välkommen till ett nytt läsår 2020/2021

  Plus-ikon

  Välkomna till ett nytt läsår!

  Vi önskar alla, personal, elever, barn och vårdnadshavare varmt välkomna till en ny termin, ser fram emot att få möta och arbeta tillsammans med er alla.

  Under hösten behöver vi alla hjälpas åt, för att hålla i och hålla ut. Värna om varandra, vårt mående och vår hälsa då vi fortfarande har covid-19 i vårt samhälle.

  Förvaltningen förväntar sig att alla tar sitt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom. Friska barn och elever ska delta i undervisningen och är välkomna till förskola och skola.

  För våra verksamheter handlar det om att återuppta de förhållningssätt och förändringar som genomfördes under våren. Handtvätt sker och ska ske ofta. Håll avstånd i verksamhetens miljöer, vi vet dock att förutsättningarna för avstånd skiljer sig åt utifrån lokalers beskaffenhet samt antal och ålder på våra barn och elever.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”

  Välkomna till ett nytt läsår - vecka 34PDF

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Vecka 19

  Plus-ikon

  Information om nuläget till vårdnadshavare i Ludvika kommuns skolor och förskolor

  2020-05-08

  Corona/Covid-19

  Utbildningen är fortsatt igång och påverkan utifrån covid-19 är varierande.

  Vi har förskolor och skolor där personalsituationen påverkas mer än andra och vi har förskolor och skolor där närvaron för barn och elever varierar.

  Från förvaltningen vill vi återigen poängtera att det är friska barn, elever, vårdnadshavare och anställda som ska och får närvara i eller inom vår utbildning och våra lokaler.

  Vår uppskattning är att vi nu har covid-19 runt oss, i samhället Ludvika, med omnejd. Därav största vikt, att NI som känner eller uppvisar symtom, stanna hemma. Gå inte till förskolan eller skolan för att lämna och hämta barn och elever. Det är endast den som är frisk som får lämna eller hämta på förskola och skola.

  Kompetensutvecklingsdag

  Den 25 maj har förskolan en kompetensutvecklingsdag, då är utbildningen stängd och de vårdnadshavare som har meddelat behov erbjuds omsorg på annan förskola.

  Senast 14 dagar före ska ni meddela eventuella behov så att förskolorna kan lösa den här dagen.

  Sommarverksamhet

  Blickar vi lite längre fram så kommer vi att erbjuda sommarverksamhet på förskolor och fritidshem, ni som har behov ska meddela detta.


  Vi upplever vidare att dialogen varit fortsatt god mellan våra verksamheter och hemmet och förvaltningen förväntar sig att alla bidrar och tar ett stort fortsatt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom, friska barn och elever ska fortsättningsvis komma till förskolan och skolan.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 19 svenska.pdfPDF

  Informationen kommer på fler språk se nedan.

  Vecka 14

  Plus-ikon

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Under veckan som gått har förskolor och skolor gjort en vidare översyn utifrån covid-19 och åtgärder har vidtagits kring tex lokaler där många barn och elever vistas så som matsal, där nya rutiner har införts.

  Personalsituationen har till viss del förändrats på våra förskolor och skolor under veckan. Vi har haft en högre personalfrånvaro, då vi verkligen uppmanar vår personal att ta folkhälsomyndighetens rekommendationer på allvar. Var hemma vid symtom.

  Personalfrånvaron skapar behov av att göra ytterligare åtgärder inom våra verksamheter så som, sammanslagna grupper, ändringar i schema, indragning av simundervisning, mer utevistelse, kortare skoldagar.

  Vi upplever vidare att dialogen varit god mellan våra verksamheter och hemmet. Det vi kan se är att förvaltningen i förhållande till att personalsituationen förändrats också kan behöva vidta fler åtgärder framöver.

  Förvaltningen förväntar sig i detta läge att alla tar sitt ansvar och förhåller sig till rådande riktlinjer. Var hemma vid symtom, friska barn och elever ska fortsättningsvis komma till skolan.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 14 svenska.pdfPDF

  Vecka 13

  Plus-ikon

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Hur har veckan varit i våra verksamheter?

  Vi upplever att dialogen varit god mellan våra verksamheter och hemmet och
  att läget anses vara stabilt. Vi uppskattar att ni alla respekterar nu rådande
  riktlinjer, får vi symtom så är vi hemma, stanna hemma 48 timmar efter
  tillfrisknandet.

  Utöver det vill vi lyfta fram att skolplikt fortfarande gäller och att friska barn
  ska vara i skolan för att ta del av undervisning.

  Det som uppstått nu är att vi närmar oss vår och sommar, pollensäsongen är igång och den påverkar oss i olika grad med liknande symtom som vid covid-19. Folkhälsomyndigheten gick ut med följande rekommendationer under gårdagskvällen:

  Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

  Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början
  bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.
  Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta
  eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte
  förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt
  beror på allergi behöver du inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får
  feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två
  dagar.

  Relaterade länkar:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-länk till annan webbplats
  utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69644#_69644länk till annan webbplats

  https://astmaoallergiforbundet.se/länk till annan webbplats

  https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/allergier-och-länk till annan webbplats
  overkanslighet/pollenallergi/länk till annan webbplats

  Hälsningar
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola

  Lägesinformation vecka 13 svenska.pdfPDF

  Vecka 12

  Plus-ikon

  Till Vårdnadshavare, Administratörer, Lärare och Personal i Ludvika

  Under veckan förändrades till viss del läget i våra organisationer. Vi har haft en
  del personal, elever och barn som varit hemma med symtom. Detta har bidragit
  till att varje skola, förskola har fått organisera dag för dag.

  Undervisning, omsorg och lek har pågått i så stor utsträckning som vanligt. Det
  är god stämning i våra verksamheter och vår personal har mött situationen
  utifrån en god samverkan med er vårdnadshavare och andra.

  I dagsläget finns inte någon rekommendation från ansvariga expertmyndigheter
  att skolorna ska hållas stängda. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer,
  skollagen och barnkonventionen fram till dess att regeringen ger kommunen ett
  annat uppdrag.

  Förvaltningen är dock uppmärksam på det förändringar som kan komma att
  ske och dialogen ut till er vårdnadshavare kommer att ske därefter.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, verksamhetschef skola

  Lägesinformation vecka 12 svenska.pdfPDF

  Vecka 11

  Plus-ikon

  Information till vårdnadshavare inom förskola, skola om coronaviruset

  Med anledning av den situation vi har i samhället idag, med spridning av coronavirus vill vi från förvaltningen poängtera vikten av att alla barn, elever, personal och vårdnadshavare följer Folkhälsomyndighetens direktiv samt tar del av skolverkets riktlinjer:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolorlänk till annan webbplats

  Folkhälsomyndigheten är tydlig med att barn och elever med influensaliknande symtom ska stanna hemma från förskola och skola. Alla som drabbats av hosta, snuva, feber eller andningsbesvär ska därför alltid sjukanmäla sig och stanna hemma från våra verksamheter tills de har tillfrisknat.

  Vi påminner om att alla, vuxna och barn, har ett eget ansvar: tvätta händerna med tvål, ofta, länge och i varmt vatten. Var hemma om du känner dig det minsta sjuk, ta två extra dagar för att veta att du är frisk.

  Det är oerhört viktigt att information om eventuellt konstaterad smittade inom vår organisation meddelas till rektor på förskola och skola.

  Var förberedd på att våra verksamheter kan komma att organiseras annorlunda under en period, att barnen är mer ute, att ni möts av vikarier och att avdelningar/klasser arbetar tillsammans för att täcka eventuell personalbrist.

  ”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”.

  Hälsningar
  Ulrika N Eriksson, Verksamhetschef förskola
  Jessica Carlberg, Verksamhetschef skola

  Information in other languages

  Information på spanska

  Plus-ikon

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-09-21

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.