Laggarudden, etapp 4

Längs Väsmans östra strandkant ligger Ludvikas nyaste bostadsområde - Laggarudden. I dagsläget utgörs området av sjönära villor. Målet med planen är en ökad variation i bebyggelse och därför en ökad mångfald av boendeformer.

Markanvisning tecknad med Riksbyggen för radhus/parhus i bostadsrättsform.

Vy mot Laggarudden med sjön Väsman i förgrunden.

Utöver det sjönära läget finns det fantastiska svampskogar och badmöjligheter alldeles runt knuten.

Fakta

  • Byggnadstyp: Kedjehus/parhus/radhus/flerbostadshus
  • Byggrätt: Cirka 8350 m² byggnadsarea
  • Detaljplan: Ja
  • Detaljplan antagen: 2016
  • Storlek: Cirka 3 hektar
  • Markägare: Ludvika kommun
Kart över Ludvika som visar var Laggarudden etapp 4 ligger
Karta över Laggarudden etapp 4

Planområdet ligger i de inre delarna av Laggarudden, som är en udde i sjön Väsman, cirka tre kilometer nordväst om Ludvika centrum.

Området är ett skogsområde. Största delen av planområdet är barrskog som är sluten och enhetlig. I planområdets östra del finns ett område med lövskog som har grova träd av olika slag.

En väl belyst och flitigt använd cykelväg sträcker sig från Ludvika, genom området och vidare runt Väsman.

Bebyggelse

Tillskillnad från tidigare villabebyggelse i Laggarudden tillåter den här planen tätare bebyggelse i form av kedjehus, radhus och parhus med en byggnadshöjd på max 7 meter. Planen förespråkar en variation i både färgsättning och utformning, dock gäller en nockhöjd på 7 meter över hela planområdet.

Fakta om Ludvika

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: