Nybyggnadskarta och situationsplan

Du använder nybyggnadskartan som underlag till situationsplan i samband med ansökan om bygglov.

Typ av karta bestäms av bygglovshandläggare innan den beställs av mätningsingenjör.

Nybyggnadskartan visar fastigheten tillsammans med de planbestämmelser som gäller, förbindelsepunkt för vatten och avlopp samt markhöjder.

Situationsplanen är en enklare variant av nybyggnadskarta vid bestämning av läge för till exempel borrhål för bergvärme.

Kontakta någon av våra mätningsingenjörer på verksamhetsområde teknik och projekt.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
0240-860 00

Sidan uppdaterades: