Skötsel av grönytor: Frågor och svar

Här samlar vi svaren på de vanligaste frågorna om skötseln av kommunens parker och grönområden.

Saknar du någon fråga? Mejla kommunikation@ludvika.se så tar vi reda på svaret och uppdaterar sidan.

För frågor kring ytor som kommunen inte ansvarar för hänvisar vi till respektive markägare.

Vilka olika typer av grönytor finns det och när klipps de?

Grönytorna delas in i kategorierna bruksgräs, högväxande gräs, äng, bollplan gräs och konstgräs. Dessa tas om hand enligt kommunens skötselplan för park- och grönytor.

Skötselplanen är koncernövergripande, vilket innebär att bland andra Ludvika kommunfastigheter och LudvikaHem arbetar enligt samma modell.

 • Bruksgräs: Avsedd för vistelse, lek, rekreation och andra aktiviteter.
  • Klipps när gräset har nått cirka åtta centimeters höjd (cirka var tionde arbetsdag). Att klippa alla bruksgräsytor tar runt 14 dagar.

 • Högväxande gräs (slaghacksytor): Här strävar vi efter att öka mångfalden av örter.
  • Ytorna slås 1–2 gånger per säsong, men aldrig innan midsommar.

 • Äng: Är i första hand avsedda att bestå av vacker ört- och gräsväxt, vilket innebär att skötseln är anpassad för att gynna blomning och återväxt.
  • Slås en gång i slutet av juli eller efter blomning.

 • Bollplan gräs: Gräsplaner avsedda för sportaktiviteter.
  • Klipps när gräset har nått 4–5 centimeters höjd (tre gånger/vecka).
   • Bollplaner i anslutning till lekplatser klipps enligt schemat för bruksgräs.

 • Konstgräs: Ytor avsedda för bollspel och lek samt prydnad.
  • Daglig tillsyn och åtgärder vid behov.

Vilka gräsytor prioriteras?

Centrala parker och torg i byar och samhällen. Det vill säga platser där det normalt är mycket folk i rörelse.

Vem ansvarar för cirkulationsplatserna?

Trafikverket och deras underentreprenörer.

Vem ansvarar för grönytorna längs Gamla Bangatan (riksväg 66)?

Högra sidan från Willysrondellen och fram till Hillängstorget är kommunens ansvar. Grågåsvägen fram till kommungränsen är slaghacksytor. Övriga grönytor ansvarar Trafikverket och deras underentreprenörer för.

Kan ni komma och gallra hemma hos mig så att jag får bättre utsikt?

Har du önskemål om nedtagning eller beskärning av träd eller buskar på Ludvika kommuns mark ska du skicka in en trädfällningsansökan. Blankett hittar du på sidan Fälla träd. Ansökningarna behandlas från augusti och framåt.

Varför klipper ni inte längs med mina häckar och staket?

Utrustningen som används vid puts/trimning slår lätt sönder till exempel staket. Därför väljer vi att inte klippa längs de ytorna.

Mellan vilka tider klipper ni?

Vi klipper normalt under ordinarie arbetstid, vilket är vardagar klockan 07.00–16.00.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Växtlighet får inte skymma sikten eller medföra andra problem för trafiken som att skymma skyltar och vägmärken. Läs mer och se vilka mått som gäller på sidan Häckar och buskage.

Hur jobbar kommunen med ekologisk hänsyn och biologisk mångfald inom skötsel av parker och grönområden?

Beroende på vilken kategori parkerna och grönområdena har tas olika hänsyn för att gynna till exempel mångfalden. Skötseln ska bidra till bevarandet av biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringar.

Till trädgårdsmaskinerna använder vi specialanpassade drivmedel (Aspen 2-takt och 4-takt) med fokus på hållbarhet och miljö. Vi kör även en del med batteri. Våra tjänstebilar och tyngre fordon går på HVO.

Hur gör jag för att felanmäla eller lämna synpunkter?

Använd appen Felanmälan Ludvika kommun, e-tjänsten Infracontrol eller ring 0240-861 00 (telefontid vardagar 10–12 och 13–14). Vid akuta ärenden utanför telefontiderna, ring 0240-842 01 (öppen 16.00–07.00).

Vid akuta fel/felanmälan på vatten och avlopp, ring WBAB:s kundtjänst på 0240-309 90 (dygnet runt).

Vem är ansvarig för eventuella skador vid gräsklippning?

Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Hör av dig till ditt försäkringsbolag om du har fått en skada på din egendom, så utreder de ärendet och sköter kontakten med kommunen. Vid eventuella frågor, hör av dig till kommunen på 0240-861 00.

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: