Öppet möte om dammarna i Fredriksbergsområdet

Samverkan pågår just nu för omprövning av vattenkraftverksamhet till moderna miljövillkor. Detta kan påverka dammarna i Fredriksbergsområdet.

Klicka för pdf.

Tid och plats

 • Tisdag 18 juni, start klockan 17.00.
 • Folkets hus, Fredriksberg.

Mötet leds av företrädare från Ludvika kommun. Ingen föranmälan behövs.

Bakgrund

För att Sverige ska nå upp till kraven i EU:s vattendirektiv beslutade regeringen 2020 att vattenkraften ska omprövas med moderna miljövillkor. En nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraft Länk till annan webbplats. (kallad NAP) togs fram. Prövningarna ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

I Sverige finns omkring 2 000 dammanläggningar som tillhör vattenkraftverksamhet. Landet är uppdelat i olika prövningsgrupper som enligt en bestämd turordning tas upp i mark- och miljödomstolen.

I väntan på att regeringen ska ta fram författningsändringar och andra åtgärder som ska förbättra omprövningsprocessen är vattenkraftens omprövning pausad till 1 juli 2025 Länk till annan webbplats..

När den återupptas är det snart dags för miljötillstånden i Övre Svartälven, som går i Fredriksbergsområdet, att prövas i domstol.

Varför ska vattenkraften miljöprövas?

Många av landets vattenkraftverk saknar moderna miljövillkor, det vill säga tillstånden har inte beslutats med stöd av miljöbalken och de är äldre än 40 år. Vattenkraft är viktig för att nå målet om ett helt förnybart, koldioxidsnålt elsystem. Kraftverken påverkar dock vattenmiljöerna samt fisk- och växtarter negativt. Syftet med den nationella planen är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Samtidigt som bedömningen av nyttan av olika miljöförbättrande åtgärder sker ska myndigheterna ta hänsyn till nyttan av elproduktionen och vattenkraftens förmåga till reglering.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Samverkansfas

Övre Svartälven är inne i en samverkansfas som leds av länsstyrelserna i Örebro, Värmland och Dalarna. I Ludvika kommun finns en NAP-grupp som samlar företrädare för att undersöka och försöka tillgodose lokala intressen. Den lokala NAP-gruppen ingår i samverkansgruppen.

Verksamhetsutövare i Fredriksbergsområdet är Karlskoga Energi, med totalt 13 dammar. Följande sjöar regleras i dag av Karlskoga Energi.

 • Stora Lejen.
 • Håensjön.
 • Säfssjön.
 • Mellansjön/Sågdammen.
 • Älgsjön.
 • Rösjön.
 • Räckardammen/Sågdammen.
 • Lisjön.
 • Nedre Tällbergssjön.
 • Holmsjön.
 • Hösjön.
 • Gällingen.
 • Hyttsjön.

Påverkan på Fredriksberg

Då dammanläggningarna vid sjöarna ovan inte bedöms uppfylla de moderna miljövillkoren har Karlskoga Energi kommunicerat att de har för avsikt att riva ut samtliga dammar förutom Lisjön och Gällingen, där de avser gå in med omprövning för att behålla anläggningarna.

Tas dammarna bort skulle det få till följd att vattennivån skulle sjunka i anslutning till anläggningarna.

Störst påverkan skulle bli på Säfssjön – med stora konsekvenser för bland andra Säfsen Resort, Fredriksbergstvätten (Region Dalarna) och WBAB.

Även närboende till Säfssjön, andra vatten i Fredriksbergsområdet och kulturmiljöer skulle påverkas i olika utsträckning.

Kontakta oss

Ludvika kommun

miljo.bygg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: