Detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera  "Aspvägen "

  Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort.

  Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Planen begränsas av sjön Väsman i norr, villor och industrimark i söder, industrimark i öster och villaområde i väster.

  Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen. Strandskydd avses att upphävas.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

  Förslag till att pausa planärendet kommer att lämnas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i februari på grund av omprioriteringar gällande arbetet med detaljplaner.

  Tidplan

  Samråd

  mars-april 2020

  Granskning

  sept-nov 2020

  Antagande

  vinter 2020

  Laga kraft

  Början av 2021

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Information enligt Dataskyddsförordningen

  Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

  Kontakta oss
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.