Detaljplan för del av Ludvika By 2:23 med flera  "Aspvägen "

  Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort.

  Planområdet ligger vid området Karelen i Ludvika tätort. Planen begränsas av sjön Väsman i norr, villor och industrimark i söder, industrimark i öster och villaområde i väster.

  Huvudsyftet är att möjliggöra anläggande av gång- och cykelväg längs Aspvägen och Lyviksvägen. Ett annat syfte är att möjliggöra ny infart till fastigheten Ludvika By 2:23 och legalisera befintlig infart till Ludvika By 5:3 via Brygghusvägen. Strandskydd avses att upphävas.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

  Samrådsskedet avslutades den 29 april.

  Tidplan

  Samråd

  mars-april 2020

  Granskning

  sept-nov 2020

  Antagande

  vinter 2020

  Laga kraft

  Början av 2021

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Information enligt Dataskyddsförordningen

  Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2020-08-21

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.