Björnmossens industriområde

Ändring av detaljplan 432 "Lydviksbergsets industriområde östra delen".

Översiktsbild av planområdet.

Översiktsbild av planområdet.

Planområdet ligger cirka 2 kilometer väster om Ludvika tätort med närhet till Gonäs och sjön Väsman. I området finns idag uttbyggda industriverksamheter.

Syftet med ändingen av detaljplan 432 som antogs 2014 är att anpassa vissa planbestämmelser efter dagens behov. Detta genom att bland annat ändra del av gång- och cykelväg till väg, tillåta byggrätt direkt intill fastighetsgräns samt märkera u-område ämnat för ledningar.

Planärendet har pausats.

Tidplan

Samråd

-

Granskning

-

Antagande

-

Laga kraft

-

Upplysningar lämnas av:
Karin Sjönneby – samhällsplanerare
0240– 868 70
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Ludvika kommun

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: