Detaljplan för Sunnansjö 125:2 m.fl. "Brittsand "

  Planområdet ligger på västra sidan av Sjön Väsman och norr om Gonäs. Till området är det ca 8 kilometer från Ludvika centrum

  Syftet är att planlägga för en utvidgning av befintligt fritidshusområde med möjlighet för permanentboende.

  Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Området är ett utpekat LIS-område i kommunens översiktsplan och strandskydd avses upphävas inom delar av planområdet. Planärendet genomförs med standardförfarande.

  Ärendet har hanterats av mark- och miljööverdomstolen som valde att fastställa kommunens beslut att anta detaljplanen. Beslutet går inte att överklaga. Detaljplanen vann därmed laga kraft den 10 oktober 2019.

  Tidplan

  Samråd

  sept-okt 2015

  Granskning

  april-maj 2016

  Antagande

  mars 2017

  Laga kraft

  oktober 2019

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
  samhallsbyggnad@ludvika.se


  Information enligt Dataskyddsförordningen

  Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-10-11

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.