Bysjöstrands ekoby

Ny detaljplan för Del av Saxhyttan 4:411 med flera, i Grangärde

Fågelperspektiv över norra delen av planområdet, med ekoby. Arkitekt: Erik Berg, Inobi ab

Huvudsyftet med planläggningen är att ett bostadsområde som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas inom planområdet. Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan för bostäder, som dock inte var anpassad för en ekoby.

Planområdet ligger vid Bysjön söder om Grangärde. Se en översikt och 3D-modell av området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att klicka på bilden nedan. Där kan även synpunkter på detaljplanen skrivas.

Klicka på bilden!

Modell av ekobyn i Cityplanner. Arkitekt: Erik Berg, Inobi

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs på motsvarande sätt som i gällande detaljplan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Tidplanen har förskjutits eftersom ekobyföreningen behövde komplettera sitt underlag om vatten och avlopp, för att det skulle kunna godkännas av myndighetsnämnden miljö och bygg. Detaljplanen har antagits av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden, den 25 mars 2021 § 30.

Tidplan

Samråd

januari-februari 2020

Granskning

april-maj 2020

Antagande

mars 2021

Laga kraft

april 2021

Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: