Bysjöstrands ekoby

  Samråd om ny detaljplan för Del av Saxhyttan 4:411 med flera, i Grangärde

  Fågelperspektiv över norra delen av planområdet, med ekoby. Arkitekt: Erik Berg, Inobi ab

  Huvudsyftet med planläggningen är att ett bostadsområde som kan fungera som en ekoby ska kunna byggas inom planområdet. Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan för bostäder, som dock inte var anpassad för en ekoby.

  Planområdet ligger vid Bysjön söder om Grangärde. Se en översikt och 3D-modell av områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att klicka på bilden nedan. Där kan även synpunkter på detaljplanen skrivas.

  Klicka på bilden!

  Modell av ekobyn i Cityplanner. Arkitekt: Erik Berg, Inobi

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs på motsvarande sätt som i gällande detaljplan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det bedöms behövas.

  Tidplan

  Samråd

  januari-februari 2020

  Granskning

  mars-april 2020

  Antagande

  maj 2020

  Laga kraft

  juni 2020

  Samrådet pågår till och med den 26 februari 2020, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.
  Samrådsmötet var den 4 februari i Sockenstugan i Grangärde.

  Handlingar

  Samrådshandlingar har sänts ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga som länkar nedan och utställda på

  - Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  - Nyhammars bibliotek, Biblioteksvägen 5, under öppettid
  - Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

  Plankarta med planbestämmelserPDF 
  PlanbeskrivningPDF

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2020-02-05

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.