Dröverka - ändring av detaljplan

  Området för planändringarna ligger i Dröverka intill sjön Väsman i Ludvika kommun.

  Det samrådsmöte som normalt sett hålls för allmänheten i samband med samråd av detaljplaner är inställt på grund av rådande pandemi. Handlingar hålls tillgängliga digitalt och skickas ut till berörda.

  Planområdet ligger i Dröverka, alldeles intill sjön Väsman i Ludvika kommun. Det är ändringar av två detaljplaner, 193 och 214, som genomförs.

  Huvudsyftet är att öka byggrätten inom bostadsfastigheterna i Dröverkaområdet.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

  Samrådet pågår till och med den 29 januari 2021, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

  Tidplan

  Samråd

  Vintern 2020/2021

  Granskning

  Våren 2021

  Antagande

  Våren/sommaren 2021

  Laga kraft

  Våren/sommaren 2021

  Handlingar

  Handlingar finns nedan under relaterad information.

  Information

  samhällsplanerare Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, epost samhallsbyggnad@ludvika.se

  Information om personuppgifter

  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

  Relaterad information

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.