Dröverka - ändring av detaljplan

Området för planändringarna ligger i Dröverka intill sjön Väsman i Ludvika kommun.

Planområdet ligger i Dröverka, alldeles intill sjön Väsman i Ludvika kommun. Det är ändringar av två detaljplaner, 193 och 214, som genomförs.

Huvudsyftet är att öka byggrätten inom bostadsfastigheterna i Dröverkaområdet.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antog planändringarna den 16 december 2021. Ingen överklagan kom in. Planändringarna vann laga kraft den 10 januari 2022. Laga kraft-handlingar finns nedan under Relaterad information.

Tidplan

Samråd

Vintern 2020/2021

Granskning

juni-juli 2021

Antagande

december 2021

Laga kraft

januari 2022

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: