Dröverka - ändring av detaljplan

Området för planändringarna ligger i Dröverka intill sjön Väsman i Ludvika kommun.

Planområdet ligger i Dröverka, alldeles intill sjön Väsman i Ludvika kommun. Det är ändringar av två detaljplaner, 193 och 214, som genomförs.

Huvudsyftet är att öka byggrätten inom bostadsfastigheterna i Dröverkaområdet.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Granskningsskedet avslutades den 28 juli. Kommunen ska nu svara på de synpunkter som kommit in.

Tidplan

Samråd

Vintern 2020/2021

Granskning

juni-juli 2021

Antagande

hösten 2021

Laga kraft

hösten/tidig vinter2021

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.