Detaljplan för kvarteret Hyttjärnen 1 med flera "Fastighetsöverföring"

  Planområdet ligger i centrala Ludvika, omedelbart söder om rondellen Blixt. Planområdet begränsas av Prästgårdsgatan i nordost, Ljunghällsvägen i söder, Eriksgatan i sydväst och Fredgatan i nordväst,

  Planområdet

  Planområdet

  Huvudsyftet är att ändra förutsättningar för markanvändning på planområdet så att detaljplanbestämmelser sammanfaller med planerad fastighetsöverföring/fastighetsreglering för sporthallens- och Kyrkskolans mark. Kyrkskolans mark kommer att styckas av från fastigheten Ludvika 6:1 och överföras tillsammans med fastigheten Hyttjärnen 1 till Ludvika kommunfastigheter Aktiebolag (LKFAB) i flera etapper.

  Inget öppet vatten finns inom eller i närheten till planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

  Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Tidplan

  Samråd

  mars-april 2020

  Granskning

  juni 2020

  Antagande

  augusti 2020

  Laga kraft

  september 2020

  Granskningen pågår till och med den 23 juni 2020, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

  Handlingar

  Granskningshandlingar har sänts ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga som länkar nedan och utställda på

  - Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  - Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

  Här kan du ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med mera:

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Denna är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Carlavägen 24, 771 30 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2020-06-18

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.