Handelsområde Lorensberga

Ny detaljplan för del av Lorentsberga 3:47 med flera "Handelsområde Lorensberga". Planområdet ligger i den sydvästra delen av Ludvika tätort.

detaljplan Biskopsnäset förskolor

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Ludvika tätort, söder om väg 50 och väster om Snöåvägen. Planområdet omfattar drygt 11 hektar. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.

Planen är ej i linje med översiktsplanen då aktuellt område är avsett för "Förbifart Ludvika". Strandskydd avses att upphävas. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 juli 2021.

Information

Upplysningar lämnas av:
samhällsplanerare Joel Lidholm, tel. 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

Samråd

okt - nov 2019

Granskning

juni - augusti 2020

Antagande

juni 2021

Laga kraft

juli 2021

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Information enligt Dataskyddsförordningen

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.