Detaljplan för del av Ludvika 6:1 "Hillängskiosken"

  Planområdet ligger strax norr om riksväg 66 "Gamla Bangatan" och begränsas av Hillängens idrottsplats (ABB arena) i öster.

  Planområdet

  Huvudsyftet är att göra det möjligt med komplettering/ombyggnad av anläggningen Hillängskiosken.

  Inget öppet vatten finns inom eller i närheten till planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

  Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Tidplan

  Samråd

  februari-mars 2019

  Granskning

  april 2019

  Antagande

  augusti 2019

  Laga kraft

  september 2019


  Handlingar

  Här kan du ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med mera:

  Kontakta oss
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Carlavägen 24, 771 30 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-09-25

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.