Labo - detaljplan

  Ny detaljplan för del av Knutsbo 7:221 och Övre Marnäs 4:29 med flera "Laboområdet"

  Planområdet ligger mellan Knutsbotjärn och Knutsbo i Ludvika. Området är cirka 9 hektar.

  Planens syfte är att ge byggrätter som möjliggör hus för permanentboende med tillhörande komplementbyggnader. Ett annat syfte är att tillgodose möjligheten att angöra fastigheter och arrenden inom området på ett lämpligt sätt och samtidigt förbättra förhållandena för sophämtning och snöröjning. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark och mark för lokalgata för att detaljplanen ska kunna genomföras.

  Detaljplanen är i linje med översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med utökat förfarande.

  En extra granskning genomfördes i januari 2018. Sedan dess vilar ärendet i väntan på Lantmäteriet, som ska göra en nödvändig fastighetsbestämning. Det är oklart när den blir gjord.

  Samråd

  maj-juni 2014

  Granskning

  januari 2018

  Antagande

  Laga kraft

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-09-02

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.