Detaljplan för Hillängens idrottsplats med flera "Ludvika Arena"

Planområdet ligger i stadsdelen Marnäs omedelbart norr om väg 66 (Gamla Bangatan). Planen begränsas av en befintlig bebyggelse samt Hillängens förskola i norr, Grågåsvägen i öster, väg 66 i söder, Hillängskiosken samt Östra storgatan i sydväst och Timmermansvägen i väster.

Planområdet

Huvudsyftet av denna detaljplan är att göra det möjligt att bygga en idrottsarena på Hillängens idrottsplats och Marnässkolans mark som möjliggör både idrottsliga och kulturella evenemang inom Ludvika kommun. En större arena bidrar till utveckling av näringslivet, ökar kommunens attraktionskraft och förbättrar områdets förutsättningar för integration. Idrottsarenan kommer dessutom att uppfylla Solviksskolans behov av idrottshall.

Det finns inget öppet vatten inom eller i närheten till planområdet.

Planen strider ej med gällande översiktsplan och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet inleds med utökat planförfarande.

All information publiceras preliminärt vid planprocessens start, detta uppdateras senare.

Tidplan

Samråd

hösten 2021

Granskning

vintern 2021/2022

Antagande

våren 2022

Laga kraft

våren 2022

Handlingar

Här kan du ladda hem plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med mera:

Information

Upplysningar lämnas av:
Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61
samhallsbyggnad@ludvika.se

Kontakta oss
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Carlavägen 24, 771 30 Ludvika

Sidan uppdaterades: