Solsidan - ändring av detaljplan

  Ändring av detaljplan 313 för Ludvika Gård 1:404 med flera

  Hall för padeltennis vid Jägarnäsvägen. Skuggor klockan 15 i slutet av mars. Förenklad modell av gruppboendet till höger.

  Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Solsidan 22 men begränsa negativ påverkan, främst på gruppboendet på Klövervägen  4 (fastigheten Solsidan 21). Då kan till exempel en hall för padeltennis byggas på Solsidan 22 vid Jägarnäsvägen.

  Ändringen av detaljplanen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

  Tidplan

  Samråd

  oktober - november 2019

  Granskning

  december 2019 - januari 2020

  Antagande

  februari 2020

  Laga kraft

  mars 2020

  Granskning pågår från den 16 december 2019 till och med den 16 januari 2020, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

  Du kan även skriva vad du tycker genom att klicka på bilden ovan och sedan klicka på "KOM MED SYNPUNKTER PÅ DETALJPLANEN" i nederkanten på sidan som öppnas.

  Handlingar

  Granskningshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga som länkar nedan och utställda på

  - Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  - Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

  SamrådsredogörelsePDF

  Plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning med föreslagna ändringarPDF

  Ändringarna av planbestämmelser finns direkt på plankartan. Ändringar av planbeskrivningen är sist i dokumentet.

  Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-12-16

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.