Spendrups - detaljplan

  Ny detaljplan för tillbyggnad av lagret på Skakelbackens industriområde i Grängesberg

  Flygfoto med plangränsen markerad med gul linje

  Samrådsmöte för allmänheten blir torsdagen den 24 oktober kl 18:30 i Parkskolans matsal, Grängesberg. Välkomna!

  Du kan även se en förenklad 3D-modell av lagret med den nya tillbyggnaden genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager.

  Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det bedöms behövas.

  Tidplan

  Samråd

  oktober - november 2019

  Granskning

  december 2019 - januari 2020

  Antagande

  vintern 2020

  Laga kraft

  våren 2020

  Samrådet pågår till och med den 20 november 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

  Handlingar

  Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga som länkar nedan och utställda på

  - Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  - Grängesbergs bibliotek, Stationshuset, under öppettid

  Plankarta med planbestämmelserPDF 
  PlanbeskrivningPDF

  3d-modell av lagret med nya tillbyggnader

  3d-modell av lagret med nya tillbyggnader

  Bilden ovan är klickbar - titta själv på modellen ur olika vinklar!

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-10-22

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.