Spendrups - detaljplan

  Ny detaljplan för tillbyggnad av lagret på Skakelbackens industriområde i Grängesberg

  Flygfoto med plangränsen markerad med gul linje

  Du kan även se en förenklad 3D-modell av lagret med den nya tillbyggnaden genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager.

  Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

  Samråd och granskning har genomförts - se granskningsutlåtandet nedan.
  Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden, den 22 april 2020 § 39.

  Tidplan

  Samråd

  oktober - november 2019

  Granskning

  februari - 
  mars 2020

  Antagande

  april 2020

  Laga kraft

  maj 2020

  Handlingar

  Antagandehandlingar finns tillgängliga som länkar nedan

  Plankarta med planbestämmelserPDF 
  PlanbeskrivningPDF
  GranskningsutlåtandePDF

  3d-modell av lagret med nya tillbyggnader

  3d-modell av lagret med nya tillbyggnader

  Bilden ovan är klickbar - titta själv på modellen ur olika vinklar!

  Information

  Upplysningar lämnas av:
  planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2020-04-24

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.