Svanen - detaljplan

  Ny detaljplan för kvarteret Svanen och del av Ludvika 6:1

  Planområdet består numera bara av kvarteret Svanen och omgivande gator. Delen i kvarteret Pluto har skjutits på framtiden efter samrådet.

  Under samrådet bestod detaljplanen av två delar - en för kvarteret Svanen och en för kvarteret Pluto. Arbetet fortsätter nu med Svanen, medan Pluto skjuts på framtiden. 

  För Svanen krävs utredningar om markföroreningar och buller. Bullerutredningen är klar - se Handlingar nedan. Utredningen om markföroreningar tar längre tid. När den är klar kan planarbetet drivas vidare.

  Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Fredsgatan, Eriksgatan, Skolgatan och Carlavägen.

  Huvudsyftet är att möjliggöran för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har inletts med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande om det behövs.

  Tidplan

  Samråd

  nov 2018-jan 2019

  Granskning

  vintern 2020

  Antagande

  våren 2020

  Laga kraft

  våren 2020

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades: 2019-09-26

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.