Väsmansbacken

Ny detaljplan för del av Gonäs 1:36 med flera

Planområdet ligger mellan Väsman och Gonäsvägen. Huvudsyftet är att möjliggöra för ett mindre och småskaligt, sjönära bostadsområde, placerat utanför strandskyddat område och på tillräckligt avstånd från Gonäsvägen.

Kartbild

Plankarta med byggnader och strandskyddat område illustrerat

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs bara för den befintliga vägen till Kattstenen. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd och granskning är genomfört. Lämningarna från gruvverksamhet har undersökts en gång till, den här gången beträffande rasrisk. Inga schakt eller hålrum hittades, bara fast berg i botten av skärningen och provgropen. Två rapporter från den undersökningen finns nedan under Handlingar.

Planområdet har inventerats på naturvärden. Områdets naturvärden är inte så höga att de hindrar detaljplanen. En rapport från inventeringen finns nedan under Handlingar.

Planhandlingarna har lämnats för antagande, sedan de har ändrats som en följd av samrådet, granskningen, undersökningarna med mera.

Tidplan

Samråd

maj – juni 2021

Granskning

dec 2021 – jan 2022

Antagande

maj 2022

Laga kraft

juni 2022

Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240 861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas – se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades: