Väsmansbacken

  Samråd om ny detaljplan för del av Gonäs 1:36 med flera

  Planområdet ligger mellan Väsman och Gonäsvägen. Huvudsyftet är att möjliggöra för ett mindre och småskaligt bostadsområde med sjöutsikt, placerat utanför strandskyddat område och på tillräckligt avstånd från Gonäsvägen.

  Se en översikt och 3D-modell av området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att klicka på bilden nedan. Där kan även synpunkter på detaljplanen skrivas. Detta kommer att fungera inom kort.

  Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs bara för vägar och ett pumphus med ledningar till Blötbergets gruva. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

  Inom planområdet finns en samfällighet, Ludvika Gård S:5, för gamla Gonäsvägen, som ägs av 180 olika fastigheter. När det är så många delägare ställs inte krav på utskick till alla dessa. Istället skickas till en delägare för att hålla handlingar tillgängliga för övriga delägare. I det här fallet är Ludvika kommunfastigheter en av delägarna. Därför hänvisas till kommunens utställningar enligt nedan.

  Samrådet pågår till och med den 9 juni 2021, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

  Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

  Tidplan

  Samråd

  maj-juni 2021

  Granskning

  augusti 2021

  Antagande

  september 2021

  Laga kraft

  oktober 2021

  Handlingar

  Samrådshandlingar finns som länkar nedan, sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på
  - Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
  - Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid

  Plankarta med planbestämmelser Pdf, 527.4 kB. 
  Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  Länkar till dokument som utgör underlag för detaljplanen:

  Undersökning av grop på Väsmansbacken Pdf, 2 MB.


  Information

  Upplysningar lämnas av:
  planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Information enligt Dataskyddsförordningen

  För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

  Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

  Kontakta oss

  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
  kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
  0240-860 00
  Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
  Postadress: 771 82 Ludvika

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.