Väsmansbacken

Ny detaljplan för del av Gonäs 1:36 med flera

Planområdet ligger mellan Väsman och Gonäsvägen. Huvudsyftet är att möjliggöra för ett mindre och småskaligt bostadsområde med sjöutsikt, placerat utanför strandskyddat område och på tillräckligt avstånd från Gonäsvägen.

Se en översikt och 3D-modell av området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att klicka på bilden nedan. Där kan även synpunkter på detaljplanen skrivas. Detta kommer att fungera inom kort.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd upphävs bara för vägar och ett pumphus med ledningar till Blötbergets gruva. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Inom planområdet finns en samfällighet, Ludvika Gård S:5, för gamla Gonäsvägen, som ägs av 180 olika fastigheter. När det är så många delägare ställs inte krav på utskick till alla dessa. Istället skickas till en delägare för att hålla handlingar tillgängliga för övriga delägare. I det här fallet är Ludvika kommunfastigheter en av delägarna. Därför hänvisas till kommunens utställningar enligt nedan.

Samråd är genomfört. Lämningarna från gruvverksamhet har undersökts en gång till, den här gången beträffande rasrisk. Inga schakt eller hålrum hittades - bara fast berg i botten av skärningen och provgropen.

En naturvärdesinventering görs nu och ska vara klar i oktober 2021. Planhandlingarna ändras som en följd av samrådet och undersökningarna. Det är oklart än om en fullständig fladdermusinventering behövs, vilket gör att tidplanen är osäker.

Tidplan

Samråd

maj-juni 2021

Granskning

november 2021

Antagande

januari 2022

Laga kraft

februari 2022

Handlingar

Samrådshandlingar finns som länkar nedan:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 527.4 kB. 
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till dokument som utgör underlag för detaljplanen:

Undersökning av grop på Väsmansbacken Pdf, 2 MB.


Information

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen

För att kunna hantera lämnade synpunkter har synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registrerats. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas - se länk nedan under Relaterat.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00
Besöksadress: Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika
Postadress: 771 82 Ludvika

Sidan uppdaterades:

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.