Väsmanstrand

  Väsmanstrand är en viktig del för Ludvika stad. Gång- och cykelbron mellan centrum och stranden utgör en självklar sammanlänkning mellan stad och Väsman via nyanlagda Charlie Normans torg.

  En ny detaljplan för Väsmanstrand har vunnit laga kraft. Klicka på "Detaljplan Väsmanstrand" nedan under Relaterad information.

  Under 2015-2016 har kommunen påbörjat arbetet med att förverkliga den vision som togs fram av kommunen den 25 augusti 2014. Utifrån visionen har Charlie Normans torg färdigställts och en strandpromenad längs Väsman är under uppbyggnad.

  Kommunen träffade under hösten 2016 ungdomar på Haffas för att "Snacka Väsmanstrand" där flera synpunkter kom in på vad de vill se för aktiviteter på området. Många av synpunkterna ska involveras i den del mellan torget och Roths äng som är planerad för aktivitetspark.

  Kajsa Holmqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, gjorde 2016 ett examensarbete "Väsmans strandband - Gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika" vilket kommer att ligga till grund för fortsatt planering av aktivitetsparken.

  Under hösten 2016 antogs uppdraget att göra en detaljplan, för en del av väsmanstranden. För att kunna påbörja arbetet med detaljplanen har bullerberäkningar för en nybyggnation, en analys av översvämningsrisk, en riskanalys gälland farligt gods samt en sammanställning av tidigare markundersökningar för området gjorts.

  Vad händer under 2019?

  Detaljplanen har vunnit laga kraft. De delar som ingår är de södra delarna, innehållande bostäder och de centrala delarna som ska innehålla aktivitetspark.

  På gång under 2019 är projektering och upphandling av bangolf, söka bidrag för marksanering för byggnation av bostäder, sätta belysning mellan Charlie Normans torg och Hällarna, samt att färdigställa den del av strandpromenaden som påbörjades förra året.

  Under relaterad information hittar du Förutsättningar för Väsmanstranden och en Sammanställning av medborgardialogen. Till vänster hittar du inkomna förslag från de konsulter som arbetat med Väsmanstranden.

  Relaterad information

  Webbkamera som visar Väsmanstrand

  Se en större bild från webbkameran mot Väsmantrandlänk till annan webbplats, där kan du även se andra webbkameror från Ludvika komun

  Kontakta oss

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  samhallsbyggnad@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades: 2019-09-13

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.