Tyck till om åtgärdsplan för gång- och cykelnätet

Hur ska gång- och cykelnätet inom Ludvika kommun utvecklas? Här kan du fylla i och skicka in dina åsikter.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen inom Ludvika kommun arbetar med att ta fram ett förslag på ett åtgärdsprogram för gång- och cykelnätet i kommunen. Arbetet har sin grund i Ludvika kommuns trafikstrategi som kultur- och samhällsutvecklingsnämnden antog i början av 2021.

Flera av målen i trafikstrategin rör gång- och cykeltrafik, bland annat att hållbara trafikslag ska utgöra grunden i transportsystemet, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken och att trafiksystemet ska vara tryggt och tillgängligt för alla.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen har lyft fram ett antal stråk som vi anser bör åtgärdas. Åtgärderna varierar i omfattning. En del är mindre, såsom ny belysning och andra är större, till exempel nybyggnation av gång- och cykelvägar.

Tyck till i vår karta

Se våra föreslagna stråk och tyck till om dem i vår interaktiva karta:

Tyck till i formuläret

I forumläret nedan finns möjligheten att lämna skriftliga synpunkter.

De inkomna synpunkterna kommer att hanteras av förvaltningen och påverka den kommande samrådsversionen av åtgärdsprogrammet.


Beskriv så utförligt du kan föreslagen åtgärd och plats

Fältet är inte obligatoriskt, men hjälper oss att återkoppla till dig.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: