På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Tillfälligt boende

Det finns regler för uthyrning av tillfälliga boenden. Med tillfälliga boenden menas till exempel hotell, pensionat, vandrarhem, campingar och stugbyar. I samband med bär- och svampsäsong brukar antalet tillfälliga boenden öka.

Den som driver en verksamhet där människor bor skall ha rutiner och vidta åtgärder så att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller för mijlön.

Socialstyrelsen har gett ut handboken Hälsoskydd vid tillfälligt boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ger råd till verksamheter som driver tillfälliga boenden. Handboken används också som bedömningsunderlag för myndigheternas tillsyn.

Tillfälliga boenden är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten om hotell- och pensionatsrörelsen är avsedd att samtidigt mottaga minst 9 gäster eller omfattar minst 5 gästrum.

Om du har frågor som rör tillfäliga boenden kan du kontakta samhällsbyggnads- förvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

I många fall ställs krav på bygglov då byggnadens användning strider mot detaljplanen. Kontakta en bygglovshandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

Rutiner att kontrollera

  • Finns tillräcklig stor yta för boenden?
  • Finns tillräckligt antal toaletter, handtvättställ och duschar?
  • Är ventilationen tillräcklig?
  • Finns möjlighet för god hygien?
  • Är boendemiljön ren?
  • Är det kallt och dragigt?
  • Rutiner för avfallshantering
  • Är varmvattnet tillräckligt varmt för att förebygga legionella?
  • Finns brandskydd?

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 22:43:26