På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Så köper du en tomt

Nedan finns Information om hur köp av småhustomter går till, regler och vad du bör tänka på när det gäller bland annat lagfart, bygglov, vatten och avlopp

Verksamhetsområde planering marksektion har hand om försäljning av småhustomter och kommunens tomtkö. Genom att vara med i tomtkön kan du köpa småhustomter för villabebyggelse.Kommunens småhustomter i Ludvika finns på områdena Sörvik, Knutsbo och Biskopsnäset och i orterna Grangärde, Håksberg, Fredriksberg, Saxdalen och Grängesberg. .

Tomtkö och tomtreservation

När ett nytt småhusområde är klart, erbjuder vi tomterna till de som står i tomtkön. Sökande får då möjlighet att göra en intresseanmälan/reservation på önskat område. Om flera reserverar sig för samma tomt, erbjuds i första hand tomten till den som har lägst tomtkönummer. Tackar du nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Deltagare i tomtkön kan få möjlighet att reservera en ledig tomt i en månad. Under den tiden förväntas du som köpare att göra klart med husleverantör, förbereda bygglovshandlingar, med mera. När du har valt att köpa en tomt av kommunen överlåts den med full äganderätt.

Köpeavtal och köpebrev

Marksektionen upprättar köpeavtal och köpebrev. I köpeavtalet framgår bland annat vilken köpeskilling och tillträdesdag som gäller. Köpeskillingen ska vara kommunen tillhanda på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpeavtalet.

När pengarna kommit in till kommunen skickas köpebrevet till köparen för undertecknande på samma sätt som med köpeavtalet. Köpebrevet är en kvittens på inbetald köpeskilling och är nödvändigt för den lagfartsansökan som köparen själv ansöker om.

Lagfart och inteckningar

För att trygga förvärvet och för att köparen rättsligt ska kunna nyttja sin ägandeställning till exempel för att ta ut pantbrev som säkerhet för lån, krävs att köparen har lagfart i den aktuella fastigheten. Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten ska ske inom tre månader efter att köparen fått köpebrevet. Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen i Mora, blankett finns på Lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte vill göra lagfartsansökan själv kan du fråga din bank om hjälp. Banken tar eventuellt ut en avgift utöver kostnaden för stämpelskatt och handläggning enligt Lantmäteriet/Division Fastighetsinskrivnings taxa.

Inteckningar (pantbrev) krävs för att fastigheten ska kunna belånas, dessa utfärdas genom beslut av Lantmäteriets/Division Fastighetsinskrivningen. Själva panträtten inträder först när pantbrevet kommer till banken som säkerhet (pant) för en skuld. Din bank kan hjälpa till med ansökan om inteckning i fastigheten och för det tar banken ut en avgift. Därutöver tillkommer kostnader enligt Lantmäteriets taxa för inteckning. För mer information om inskrivning av lagfart och inteckningar, kontakta Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta/Utsättning

Vid köp av en tomt för småhus behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar.

Denna information får du av kommunen på den så kallade nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan.

Kontakta mätningsingenjören på gata/park för beställning av kartan eller beställning av utsättning.Debitering sker enligt gällande taxa.

Bygglov

Både i skedet när du står i färd med att välja ett passande hus för tomten och när det är dags att ansöka om bygglov för drömhuset, är kontakt med kommunens miljö och byggenhet viktig. Där får du reda på vilka förutsättningar och regler som gäller för just din tomt och vilka handlingar som ska ingå i bygglovsansökan.

Kontakta Verksamhetsområde Miljö och bygg för mer information. Bygglov/anmälanöppnas i nytt fönster

Om du har e-legitimation kan du även ansökan om bygglov via den tjänsten.

Anslutning till vatten, spill- och dagvattennätet Ska du bygga inom tättbebyggt område är det ofta kommunalt vatten och avlopp men ska du bygga på landsbygden kan det vara enskilda anläggningar som gäller. Har du frågor om enskilda anläggningar besvaras av miljö o byggenheten.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp, till exempel om anslutning, taxor och avgifter, kontaktar du Wessman Barken Vatten och Återvinning AB (WBABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7.30-12.00,13.00-16.00

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 22:41:42