På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Anmälan

Trots att många byggnadsåtgärder inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, så finns det åtgärder som kräver en anmälan och ett startbesked innan de får påbörjas.

När en anmälan kommer in till myndighetsnämnden miljö och bygg så tar nämnden ställning till behovet av ett tekniskt samråd med byggherren innan startbesked kan ges.

I dagsläget är det anmälningsplikt på åtgärder som:

  • Göra vissa rivningsåtgärder.
  • Ändring av konstruktion av en byggnads bärande delar eller ändring som påverkar en byggnads planlösning.
  • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
  • Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  • En sådan ändring av en byggnad som berör brandskyddet i byggnader.
  • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilda bevarandevärden som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

Observera att vid en anmälningspliktig åtgärd får åtgärden inte påbörjas innan du fått ett startbesked. Åtgärden får inte heller tas i bruk innan du fått ett slutbesked. Bryts dessa regler kan kommunen ta ut en sanktionsavgift.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7.30-12.00, 13.00-16.15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:55:21