På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bygglov, anmälan

Ansökan om lov söks hos miljö- och byggnämnden i Ludvika kommun för olika åtgärder som påverkar utformningen och användningen av mark och byggnader.

Vilka lov behöver jag ansöka om?

I allmänhet krävs det bygglov för att uppföra byggnader, sätta upp skyltar, göra tillbyggnader och för att ändra användning av lokal/byggnad. Inom detaljplanelagt område krävs det även bygglov för att färga om byggnad, byta fasad- eller takmaterial samt för att göra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre.

Tidsbegränsat bygglov söks för tillfälliga åtgärder. Säsongsbundet bygglov kan sökas då åtgärden är säsongsbunden.

Många lov kräver även anmälan och andra tillstånd

Hur gör jag en ansökan?

Det krävs en underskriven ansökan med diverse bifogade handlingar som är fackmannamässigt utförda i lämplig skala. Situationsplan, fasadritningar och sektion krävs generellt men även nybyggnadskarta och planritning är vanliga handlingar. Handlingarna kan skickas via brev, e-post eller fax samt lämnas direkt enligt kontaktuppgifter

Handläggningstid

Handläggningstiden är cirka 10 veckor efter en komplett inlämnad ansökan och vid okomplicerade ärenden.

Avgift 

Beslut är förenade med en lovavgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige i Ludvika kommun. Avgiften debiteras via faktura i efterhand.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 22:12:34