På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Förhandsbesked

Med förhandsbesked ska det vara möjligt att på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede av projekterings- och byggprocessen pröva en enkelt och principiellt ställd fråga om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en plats.
"Kan jag bygga ett bostadshus på den här platsen" är exempel på en sådan fråga. Nämnden prövar alltså om åtgärden kan tillåtas på den tilltänkta platsen och är då främst en lokaliseringsprövning som kräver enklare handlingar.

Ett positivs beslut om förhandsbesked är bindande för nämndens slutgiltiga prövning av bygglov i två år från den dag som beslutet vann laga kraft. Skulle nämnden beslut tvärtom vara negativt för den sökande, går det att överklaga.

För prövningen av förhandsbesked gäller tidsfrist för nämndens beslut. Inom tio veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till nämnden ska beslut meddelas.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

 

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:56:37