På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov krävs då en byggnad eller del av en byggnad ska rivas och fastigheten ligger inom detaljplanerat område.

Rivningsanmälan

För rivning av huvudbyggnader krävs rivningsanmälan och kvalitetsansvarig samt rivningsplan.

Rivningsanmälan skall lämnas till myndighetsnämnden miljö och bygg av byggherren, innan arbeten påbörjas. Rivningsanmälan krävs det för rivning av byggnad eller delar av byggnad som inte är kompletteringsbyggnad.

Relaterad information

Rivningslov
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Bygglov, bygganmälan, rivningslov, marklov

Tel: 0240-866 70
Telefontid vardagar 13.00-14.30
Boka gärna tid för besök.
E-post:samhallsbyggnad@ludvika.se

Blanketter för bygglov, anmälan m.m.

Hämtas på ludvika.se/blanketter Bygga bo miljö

Nybyggnadskartor och tomtkartor för situationsplaner

Planeringsenheten se även kartor och mätning

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/08 08:38:35