På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Hundar och katter

Lagen om tillsyn av katter och hundar säger: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som till hänsyn av deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter."

Katten är ett kärt husdjur för många människor men för vissa människor är den ett problem. En del är allergiska och en del är rädda eller tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sin katt. Tyvärr så gör gärna katten sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut katten utan tillsyn!

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat även om inte koppeltvång föreligger. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång råder alltid i naturreservat. Hundförbud gäller till exempel på lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats.

I Ludvika kommuns lokala ordningsstadga för Ludvika kommun står det vad som gäller beträffande koppeltvång för hundar på allmänna platser.

Hundar skall inte stå och skälla oavbrutet. Skällandet stör. Tala i första hand med hundägaren och berätta att hundens skällande är störande. Blir det ingen förbättring så kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg. En anmälan kräver att störningarna är på något sätt är dokumenterade med hur ofta och omfattande skällandet är. Det krävs för att göra en bedömning om störningen är en olägenhet enligt miljöbalkens mening.

Tips på åtgärder man kan vidta för att slippa katter som förorenar

Har du problem med katter som förorenar finns här information om vilka regler som gäller samt tips på åtgärder du kan vidta själv.

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt, skall katter likväl som  hundar hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (§1). Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger i § 36 att husdjur och andra djur som hålles i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Nu finns det sedan år 2002 en dom i miljödomstolen som säger att man som kattägare ej kan ställas till svars för om deras katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning vilket medför att prejudikat har uppstått.  Det här innebär nu att det är upp till var och en att skydda sin  trädgård och uteplatser. Myndigheterna kan inte få till stånd en ändring med föreläggande eller förbud.

Vad kan man då göra?

  • Spola vatten på katten så fort den kommer in på tomten. Här gäller det att vara uthållig.
  • Skräm katten.
  • Sätt för nät, lägg över presenning, fiberduk eller liknande för att skydda sandlådor, planteringar och skrymslen där katten vill gå in. Hindra katten att komma dit.
  • I zoo-affärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. Strö ut, spraya på det du vill skydda. OBS! Måste upprepas efter regn.
  • Strö ut kaffesump i planteringarna (vi har hört att det kan fungera).
  • Det finns även olika typer av ljudskrämmor att köpa. Information finns bl a på internet.

Till sist, ge inte upp! Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en annan plats.

Observera, du får inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år. Om grannens katt går hem till dig och du inte lämnar igen katten, kan du göra dig skyldig till brott, stöld eller möjligen egenmäktigt förfarande.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 21/07 12:45:48