På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Ändring genom tillägg till detaljplan 446

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och Carlavägen.

Syftet med ändringen är att ge större möjligheter att bygga bostäder, genom att ändra detaljplanen så att nuvarande bullerförordning kan tillämpas.

Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med standardförfarande.

Ändringen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 21 november 2018 § 129 och vann laga kraft den 21 december 2018.

Tidplan

juni-augusti 2018

oktober 2018

november 2018

december 2018

Handlingar

Se handlingar nedan under Relaterad information. Där finns även de gällande planhandlingarna för detaljplan 446.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/02 04:48:58