På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

F.d. kommunalhuset Grängesberg

Ändring genom tillägg av detaljplan 391 för del av Öraberget 11:85

Planområdet ligger i Grängesbergs centrum nordväst om korsningen Örabergsvägen - Stora Hagvägen/Malmgatan. Syftet med ändringen är att möjliggöra att före detta kommunalhuset byggs om för seniorboende eller trygghetsboende. 

Området för ändring genom tillägg markerat med röd linje

Ändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med standardförfarande.

Samråd och granskning har genomförts. Bullerutredningen och planbeskrivningens kapitel om byggnadskultur och buller har kompletterats.

Ändringen genom tillägg antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 28 februari 2018 § 22 och vann laga kraft den 29 mars 2018.

Tidplan

Samråd

aug - sep 2017

dec 2017 - jan 2018

28 feb 2018

29 mars 2018

Handlingar

Lagakrafthandlingar finns nedan under Relaterad information.

Information

planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 21/02 11:10:16