På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Fredriksbergs Egnahemsområde

Samråd om ändring genom tillägg till detaljplanerna 17 och 69 i Ludvika kommun

Område för ändring genom tillägg

Välkomna till samrådsmöte onsdagen den 5 juni kl. 18.00 i Fredriksbergs Folkets hus, Ludvikavägen 22!

Planområdet ligger i Ludvika kommuns västra del i orten Fredriksberg. Planområdet består av ett ca 25 hektar stort bostadsområde norr om Fredriksbergsskolan.

Ändringen syftar till att möjliggöra ökad flexibilitet i planbestämmelserna vad gäller fördelning av byggnadsarea mellan gårdsbyggnader och huvudbyggnader, och dels till att tillåta boningsrum i gårdsbyggnader.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Handlingar

Samrådshandlingar sänds ut till olika remissorgan och hålls dessutom tillgängliga på

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Fredriksbergs bibliotek, Tyforsvägen 4, under öppettid
- Internet: www.ludvika.se/planer

Information och synpunkter

Planhandläggare Elisabeth Åsenius, tel. 0240-863 68
samhallsbyggnad@ludvika.se

Samrådet pågår till och med den 15 juli 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till

Ludvika kommun
samhällsbyggnadsförvaltningen
771 82 Ludvika

eller e-postas till
samhallsbyggnad@ludvika.se

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/08 02:24:58