På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart: Korsning Gonäsvägen - Snöåvägen

Planområdet har sin geografiska sträckning kring rikvägens korsning med Gonäsvägen - Snöåvägen.

Planområde inom gul streckad linje

Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en cirkulationsplats i aktuell korsning och en ny dragning av väg 50 närmare järnvägen. Andra syften är även att möjliggöra nya handelsverksamheter söder om den nya dragningen av väg 50.

Detaljplanen är en del av projektet Genomfart Ludvika och anses ha stort allmänt intresse. Av den anledningen hanteras detaljplanen enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Stranskydd ska upphävas.

Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2019.

jan-mars 2018

Granskning

juni-aug 2018

december 2018

Laga kraft

januari 2019

Handlingar
Handlingar finns här nedanför under Relaterad information.

Information och synpunkter
Upplysningar lämnas av:
Samhällsplanerare Joel Lidholm, tfn 0240-861 80
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-15

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 22/05 11:04:26