På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Ludvika 6:1 "Hillängskiosken"

Planområdet ligger strax norr om riksväg 66 "Gamla Bangatan" och begränsas av Hillängens idrottsplats (ABB arena) i öster. 

Planområdet

Huvudsyftet är att göra det möjligt med komplettering/ombyggnad av anläggningen Hillängskiosken.

Inget öppet vatten finns inom eller i närheten till planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Samråd

feb - mars 2019

Granskning

april 2019

Antagande

augusti 2019

Laga kraft

juli 2019


Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 


Sidan senast uppdaterad: 2019-08-30

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:45:49