På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Högberget och Magnet - ändring av detaljplaner

Ändring av detaljplan 27 "(Förslag till) ändring och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad", detaljplan 28 ”(Förslag till) ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad” och detaljplan 29 ”(Förslag till) jämkning av stadsplan för kvarteret Handelsmannen m.fl. kvarter inom stadsdelen Högberget i Ludvika stad”

Områdena som ändras markerade med röda linjer

Planområdena ligger i Ludvika, söder om järnvägen till Västerås (Bergslags-pendeln) och berör delar av stadsdelarna Högberget och Magnet.

Samrådsmöte för allmänheten blir tisdagen den 13 augusti 2019 kl 18:30 i sammanträdesrummet Höken på plan 3 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24. Välkomna!

Syftet med planändringen är att ge bättre möjligheter att bygga garage och uthus inom villakvarter. Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet inleds med standardförfarande, men kan komma att övergå i utökat förfarande efter samrådet, om det behövs.

Handlingar

Se förslag på ändringar av plankartor-planbestämmelser och planbeskrivningar för ändringarna nedan under Relaterad information. Där finns även länkar till nuvarande detaljplaner (gällande tills ändringarna har vunnit laga kraft). 

- Plan 5 i Ludvika Folkets hus, Carlavägen 24, under öppettid
- Ludvika bibliotek, Engelbrektsgatan 3, under öppettid
- Internet: www.ludvika.se/planer

Information och synpunkter

Planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-861 36
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

juni-aug 2019

Granskning

oktober 2019

december 2019

Laga kraft

januari 2020

Samrådet pågår till och med den 22 augusti 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till
Ludvika kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika
.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/08 09:03:14