På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för del av Knutsbo 7:221 "Övre Knutsbo"

Illustration

Illustration

Detaljplanen ligger i Gamla Knutsbo öster om Knutsbo skola i Ludvika. Syftet med detaljplanen är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses i ett attraktivt bostadsområde.

Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Tidplan

dec 2018-jan 2019

Granskning

februari-mars 2019

april 2019

Laga kraft

maj 2019


Information

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-24

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:54:28