På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rämsbyn ändring

Samråd om ändring genom tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Samrådsmöte för allmänheten hölls tisdagen den 26 februari 2019.

Planområdet ligger i Rämsbyn vid sjön Rämen. Området för ändring genom tillägg är byggrätten för den nedbrunna turistgården.

Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter. Tallar med höga narurvärden skyddas och byggrätten begränsas så att en befintlig infiltrationsanläggning för avlopp skyddas. Krav på radonsäkert byggande införs i hela detaljplanen.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Handlingar

Se Tillägg till Planbestämmelser och Tillägg till planbeskrivning nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

feb-mars 2019

Granskning

maj 2019

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

Samrådet pågår till och med den 27 mars 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 09:10:57