På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rämsbyn ändring

Granskning av ändring genom tillägg av detaljplan 278 för Rämsbyn 1:2 med flera

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Del av detaljplan 278 med byggrätten som ändras markerad med röd linje

Planområdet ligger i Rämsbyn vid sjön Rämen. Området för ändring genom tillägg är byggrätten för den nedbrunna turistgården.

Huvudsyftet är att ge möjlighet att dela in byggrätten i flera tomter. Tallar med höga narurvärden skyddas och byggrätten begränsas så att en befintlig infiltrationsanläggning för avlopp skyddas. Krav på radonsäkert byggande införs i hela detaljplanen.

Planen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Granskning pågår från den 12 april till och med den 16 maj 2019.

Handlingar

Se Tillägg till Planbestämmelser, Tillägg till planbeskrivning och samrådsredogörelse nedan under Relaterad information. Där finns även en länk till nu gällande detaljplan.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Tidplan

feb-mars 2019

april-maj 2019

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 16 maj 2018 till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter registreras synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 22/05 11:21:15