På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för Ludvika 5:70 med flera "Stora Hillänget"

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, och begränsas av Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster och Gamla Bangatan i söder

Stora Hillänget

Till antagande 

Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort .

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningsutlåtandet har godkänt av Samhällsbyggnadsnämnden den 24 april 2019.

Tidplan 

okt-nov 2017

Granskning

november 2018

maj-juni 2019

Laga kraft

juni-juli 2019

 

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

Denna är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/05 14:45:45