På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Detaljplan för Ludvika 5:70 med flera "Stora Hillänget"

Planområdet ligger vid sjön Övre Hillen, och begränsas av Biskopsnäset i norr, Grågåsvägen i väster och Gamla Bangatan i söder

Stora Hillänget

Syftet med detaljplanen är att göra området för fler bostäder så att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses. Området bedöms vara attraktivt för bostäder genom att det både är sjönära och ligger inom Ludvika tätort .

Strandskydd avses att upphävas inom planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för utökat förfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 

Tidplan 

okt-nov 2017

Granskning

november 2018

juni 2019

Laga kraft

juli 2019

 

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-10

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/08 02:25:14