På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Fördjupad översiktsplan för Klenshyttan

Planområdet ligger mellan Ludvika och Grängesberg längs väg 50. Området är cirka 65 hektar.

Huvudsyftet med denna fördjupade översiktsplan för Klenshyttan är att utreda hur man kan säkerställa kulturmiljön på bästa sätt, om vilka utbyggnadsmöjligheter som finns och om det finns en bullerproblematik i området på grund av närhet till riksväg och järnväg.Planen är tänkt att strukturera upp riktlinjer gällande dessa frågor.

En fördjupad översiktsplan är ej juridiskt bindande men är vägledande gällande frågor kring mark och vatten i aktuellt område.

Utställningen pågår fram till den 2 juli 2018.

Tidplan

Samråd

sep - dec 2016

Granskning

apr-juli 2018

Antagande

vinter 2018/2019

Laga kraft

vinter 2019

Handlingar

Handlingar finns nedan under Relaterad information.

Information

samhällsplanerare Daniel Svensson, telefon 0240-861 35, epost samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 07:30-12.00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/05 10:30:23