På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

ÖP2030 - kommunens översiktsplan

Den 25 september 2013 vann Ludvika Kommuns nya översiktsplan laga kraft.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan. Den är ett strategiskt dokument som vägleder hur mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Frågor som översiktsplanen tar upp är bland annat var nya bostads-, verksamhetsområden (ex. handel och industri) föreslås ligga i framtiden men även frågor som trafik, kultur och natur. Översiktsplanen är vägledande för framtida kommunala beslut och vid detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Arbetet med översiktsplanen

ÖP2030, som är kommunens framtida översiktsplan, var ute för samråd 1 juli till 30 september 2012. Efter samrådet tog kommunen ställning till de synpunkter som kommit in och dessa redovisades i en samrådsredogörelse. Mellan den 18 februari till 18 april var översiktsplanen på utställning för ytterligare synpunkter.

Kommunfullmäktige antog förslaget på ny översiktplan för Ludvika kommun, ÖP2030 den 26 augusti. Den 25 september 2013 vann översiktsplanen laga kraft.

Översiktsplanen hittar du nedan.

 ÖP2030 (hela dokumentet)PDF

Översiktsplanen uppdelad i kapitel:

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 07:30-12.00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 18:30:50