På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Roths äng

Den engelska parken Roths äng ska rustas upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand. Vår förhoppning är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia. Området ska upplevas som grönskande och naturlikt samt vara väl omhändertaget och ha en hög biologisk mångfald.

Det första steget i att uppnå detta blir en restaurerings- och utvecklingsplan för parken som genomförs som ett LONA-projekt som startade 2018. LONA står för LOkal NAturvårdssatsning och delfinansieras av naturvårdsverket.

Det är viktigt att bevara Roths ängs historiska värde men likaså är det viktigt att parken utvecklas och kan erbjuda de kvaliteter som krävs av en park i vårt moderna samhälle.

Kollar historiken

 

Genom att använda oss av gamla kartor och litteratur kan vi förstå hur parken en gång sett ut, vad den haft för funktion och återskapa delar av detta.

För att den ska bli välanvänd och uppskattad har vi genom en medborgardialog frågat allmänheten om hur de vill att parken ska utvecklas.

Som längst till 2020

LONA-projektet Restaurerings- och utvecklingsplan för den engelska parken Roths Äng i Ludvika pågår som längst mellan 2018-2020.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-01

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:08:55